Medijsko središče / Sporočila za javnost / Z REMONTOM DO NIŽJIH EMISIJ CO2

Z REMONTOM DO NIŽJIH EMISIJ CO2

Minuli četrtek se je zaključil veliki remont bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), ki je trajal skoraj tri mesece. V tem času so vzdrževalci, obratovalci in tehniki TEŠ ter zunanji sodelavci izvedli generalna popravila po programih proizvajalcev opreme, odpravile so se tudi še zadnje reklamacijske točke po pogodbi za dobavo in montažo bloka 6. Gre za dela, ki omogočajo, da se v čim višji možni meri zagotavlja izhodiščno stanje naprav. Na ta način se lahko ohranja varnost obratovanja, visoka stopnja razpoložljivosti oziroma zanesljivosti ter izkoristek. Prav visok izkoristek bloka vpliva na nižje emisije CO2.

 

Blok 6 predstavlja tehnološko in ekološko najnovejše stanje tehnike oziroma tako imenovano »BAT – best available technology«. Neto izkoristek bloka pri polni moči znaša več kot 42 %, povprečni neto izkoristek obratovanja pa 40 %. Visok izkoristek bloka vpliva na nižje emisije CO2.

Povprečna razpoložljivost bloka 6 zadnja tri leta znaša visokih 97,45 %.

Za ključne elemente bloka 6 je bila z dobaviteljem General Electric (GE) v sklopu marca letos dosežene poravnave sklenjena dolgoročna vzdrževalna pogodba, poleg tega pa je v teku digitalizacija bloka 6. Rezultat bo predvidoma še višja stopnja razpoložljivosti in dvig neto izkoristka za odstotno točko. To predstavlja cca. 2,5 % nižjo porabo premoga za enako količino proizvedene električne energije in prav toliko nižje emisije CO2, kar pri naraščajočih cenah emisijskih kuponov predstavlja precejšnje finančne učinke.

Blok 6 je nadomestil bloke 1, 2, 3 in 4, kar je omogočilo bistveno znižanje emisij  CO2 in tudi drugih polutantov. Omeniti je potrebno, da se lahko blok 6 po izkoristku in s tem emisijah CO2 postavi ob bok najnovejšim nemškim termoelektrarnam. Povprečje izkoristkov vseh obratujočih nemških elektrarn je bistveno nižje. Na stopnji izkoristka bloka 6 TEŠ so samo elektrarne, ki so pričele obratovati po letu 2008, kot npr. termoelektrarna Neurath z dvema blokoma po 1100 MW moči vsaka.

Skladno z zahtevami poroštvene pogodbe s strani države, se morajo emisije CO2 ves čas zniževati in se tudi nižajo. Predvideni dvig izkoristka po remontu 2021 bo prav tako prispeval svoj delež k tej zahtevi.

Remont bloka se sicer izvaja predvidoma vsaka tri leta in je odvisen od obratovalnih ur. Zadnji remont je bil izveden leta 2018.

floater