Medijsko središče / Sporočila za javnost / Vpis in vplačilo novih delnic družbe Premogovnik Velenje je končano

Vpis in vplačilo novih delnic družbe Premogovnik Velenje je končano

Na Skupščini delničarjev Premogovnika Velenje dne 9. 7. 2015 je bil sprejet sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter hkratnem povečanju z novimi stvarnimi in denarnimi vložki. Delničarji družbe so do danes, 29. julija 2015, ko se je zaključil drugi krog vpisa delnic z denarnimi vložki, imeli možnost vpisa novih delnic. V obeh krogih je bilo vplačano 34.000.000 EUR.

Izvedeno je bilo tudi vplačilo in vpis delnic s stvarnimi vložki v skupni višini 37.603.954 EUR, in sicer z izročitvijo opreme v višini 21.603.954 EUR in konverzijo terjatve iz naslova kreditnih pogodb v višini 16.000.000 EUR, oboje  s strani Holdinga Slovenske elektrarne.

floater