Medijsko središče / Sporočila za javnost / Vlagamo v znanje mladih

Vlagamo v znanje mladih

HSE je letos pristopil k podpori Ekokviza, ki ga izvaja Ekošola, k sodelovanju pa so povabljene prav vse osnovne šole v Sloveniji. 

S projektom se učencem, njihovim učiteljem in staršem predstavi drugačen pogled na spreminjanje okolja, možne vzroke, hkrati pa se predvsem otroke spodbudi k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov, zato skupina HSE v letošnjem letu nastopa kot ponosni sponzor projekta.

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, ki je namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi vzgojni in izobraževalni program ter z aktivnim udejstvovanjem v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto se najuspešnejšim šolam podeli mednarodno priznanje – zelena zastava. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Razpis za letošnji Ekokviz je bil objavljen ta teden: RAZPIS: EKOKVIZ 2023/2024 ZA OSNOVNE ŠOLE – Ekošola (ekosola.si).

Rok za prijavo šol za sodelovanje je 22. december 2023, ekipe pa je  potrebno prijaviti do 15. januarja 2024. Letošnja prijava na Ekokviz je zaradi podpore HSE za vse osnovne šole brezplačna.

Učno gradivo za letošnji Ekokviz za osnovne šole obsega štiri sklope, in sicer: Voda – naše bogastvo (6. r ), Ohranjanje biotske pestrosti (7. r) in Podnebne spremembe (8. r) ter GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment (skupno gradivo za vse tekmovalce – 6., 7. in 8. r).

Galerija
floater