Medijsko središče / Sporočila za javnost / VLADIMIR GABRIJELČIČ DOBIL NOV MANDAT

VLADIMIR GABRIJELČIČ DOBIL NOV MANDAT

V torek, 28. septembra 2010, so se sestali nadzorniki Soških elektrarn Nova Gorica na seji nadzornega sveta in med drugim potrdili direktorja Vladimirja Gabrijelčiča za naslednji štiriletni mandat. Vladimir Gabrijelčič vodi Soške elektrarne od leta 2003, novi mandat pa mu je zaupan sredi naslednjega investicijskega cikla.

Soške elektrarne so pravkar dokončale izgradnjo prve slovenske črpalne hidroelektrarne v Avčah a pred vrati so že nove investicije v obnovo starih in izgradnjo novih proizvodnih objektov. Kot je v svojem programu predstavil Vladimir Gabrijelčič, bodo Soške elektrarne tudi v naslednjem obdobju skrbele za širitev proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Tudi v prihodnje si bo vodstvo prizadevalo za sožitje z okoljem in za družbeno odgovorno večnamensko izrabo elektroenergetskih objektov, kjerkoli je to mogoče, in skrbelo za okolje.

Soške elektrarne bodo investicijski ciklus nadaljevale usklajeno s Holdingom Slovenske elektrarne, katerega eden pomembnejših ciljev je povečanje deleža obnovljivih virov energije. Ob tem bodo Soške elektrarne skrbele za kakovostno poslovanje, naravnano v zmanjševanje stroškov, za visoko raven obratovalne pripravljenosti in zanesljivosti hidroenergetskih objektov in naprav, za zagotavljanje ustreznih donosov lastnikom, za rast družbe z novimi razvojnimi programi, za razvoj kadrov, za korektne odnose s širšim družbenim okoljem in za aktivno sodelovanje pri uresničevanju strateških ciljev skupine HSE.

dr. Tomaž Štokelj

predsednik NS SENG

floater