Medijsko središče / Sporočila za javnost / Več energije in več moči tudi iz obnovljivih virov energije

Več energije in več moči tudi iz obnovljivih virov energije

Maribor

Dravske elektrarne Maribor (DEM) so v znamenju novih razvojnih možnosti in intenzivne prenove. Med večje projekte prenove spada tudi prenova agregatov v HE, s čimer bo neposredno povečana konična moč ter posledično tudi proizvodnja elektroenergetskega sistema. V hidroelektrarni Ožbalt, četrti v verigi osmih slovenskih elektrarn na reki Dravi, so danes v sklopu 2. faze prenove sinhronizirali z omrežjem obnovljen agregat 2. S svečano sinhronizacijo obnovljenega agregata, ki ji je prisostvoval tudi minister Kopač, so v DEM korak bliže zaključku druge faze prenove agregatov. Slednja bo namreč končana v prihodnjem letu, ko bodo obnovili še zadnji agregat na Ožbaltu in agregat na Vuhredu.

Minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez Kopač je med drugim poudaril pomembno vlogo DEM v slovenski energetiki, saj proizvedejo večino slovenske hidroenergije. Hkrati je podjetje zaradi svojih cenovnih prednosti pomemben dejavnik za konkurenčnost energetskega sektorja.

Tovrstne obnove namreč omogočajo, da lahko hidroelektrarne v trenutku povečajo svojo moč v okviru svojih zmogljivosti ne glede na trenutne hidrološke razmere. Danilo Šef, direktor Dravskih elektrarn Maribor je ob dogodku, ki so mu prisostvovali tudi predstavniki HSE, župani bližnjih občin, izvajalci in številni pomembni gostje, dejal: “V Dravskih elektrarnah Maribor imamo voljo, znanje in resurse, da v skladu s pričakovanji lastnika, HSE, prevzamemo del odgovornosti za razvoj hidroenergetskih virov, ki bo komplementaren načrtovanemu razvoju nacionalnega energetskega sistema. Dokaz za to je tudi potek projektov prenove, ki poteka skladno s faznimi načrti.”

Dravske elektrarne Maribor bodo kot največji proizvajalec električne energije iz vodnih virov v Sloveniji, v okviru HSE proizvedejo približno 35 % vse proizvedene energije, z optimalno nadgradnjo obstoječih kapacitet nadaljevale. Po zaključeni drugi fazi obnove v začetku drugega leta sledi tretja faza obnove, ki se bo začela predvidoma po letu 2005 s prenovo hidroelektrarne Zlatoličje, po letu 2010 pa bo na vrsti še hidroelektrarna Formin. O zahtevnosti tovrstnih prenov govori podatek, da je prenova omenjenega agregata trajala več kot pol leta.