Medijsko središče / Sporočila za javnost / VČERAJŠNJE IN NAPOVEDANE VREMENSKE RAZMERE POVZROČAJO NEVŠEČNOSTI TUDI V ENERGETIKI

VČERAJŠNJE IN NAPOVEDANE VREMENSKE RAZMERE POVZROČAJO NEVŠEČNOSTI TUDI V ENERGETIKI

Zaradi povečanega vodostaja v spodjem toku na rekah, ki so ga včeraj povzročile obilne dežne padavine, je bilo nujno začasno zaustaviti obratovanje verige spodnjesavskih in Soških elektrarn. Primanjkljaj potrebne električne energije glede na planirani in realizirani odjem je zagotovila Termoelektrarna Šoštanj in drugi termo objekti.

Podobna vremenska situacija, kot je bila v sredo, je predvidena tudi za petek in soboto, kar pomeni, da lahko ponovno pride do potrebe po zaustavitvi hidroelektrarn na spodnji Savi in Soči, kar bomo v Skupini HSE uravnavali s povečano proizvodnjo v Termoelektrarni Šoštanj in s tem zagotovili zadostne količine električne energije za stabilnost v elektroenergetskem omrežju.

Dodatne informacije:
Holding Slovenske elektrarne, Služba komuniciranja
T: 01 47 04 100