Varovanje osebnih podatkov

S posredovanjem osebnih podatkov vsebovanih v tem obrazcu in prilogah (v nadaljevanju: osebni podatki) družbi Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: HSE), podajam svojo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje, da sme HSE obdelovati osebne podatke in kontaktirati osebo, na katero se nanašajo osebni podatki za namen potencialne vključitve v kadrovske postopke (zlasti zaposlovanje in delo preko študentskega servisa) tako v okviru družbe kot skupine HSE.

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve osebe, na katero se osebni podatki nanašajo.

Osebne podatke bodo uporabljali zaposleni družbe HSE in pooblaščene druge osebe, zgolj za namen za katerega so bili osebni podatki pridobljeni in so obdelovani. HSE bo osebne podatke hranil najdlje do konca koledarskega leta po koledarskem letu v katerem je bil osebni podatek posredovan HSE.

Oseba na katero se nanašajo osebni podatki ima pravico, da od HSE zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov. Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki ima pravico privolitev kadarkoli preklicati. Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. HSE je dolžan osebi, na katero se osebni podatki nanašajo, kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine, sporočiti, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki svoje pravice navedene v tem obvestilu izvršuje tako, da pošlje elektronsko sporočilo na elektronski naslov: [email protected].

floater