Medijsko središče / Sporočila za javnost / VABLJENI K OGLEDU: POSVET O PRESTRUKTURIRANJU ŠALEŠKE ENERGETIKE

VABLJENI K OGLEDU: POSVET O PRESTRUKTURIRANJU ŠALEŠKE ENERGETIKE

Slovenska energetika je pred velikim izzivom, saj mora do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. To pomeni tudi celovito transformacijo slovenske energetike, gospodarstva in socialne strukture v šaleški regiji, kjer danes Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj, družbi skupine HSE, zagotavljata več kot dva tisoč delovnih mest in tretjino vse slovenske električne energije.

V petek, 7. maja 2020, Državni svet Republike Slovenije in Holding Slovenske elektrarne organizirata Posvet o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da bomo dobili dober zakon o zapiranju Premogovnika Velenje. Udeležili se ga bodo vsi, ki bodo vključeni v pripravo optimalnega zakona: predstavniki skupine HSE in sindikatov, ministrstva, s katerimi bomo usklajevali zakonsko besedilo, ter predstavniki gospodarstva in lokalnih skupnosti, kjer živijo zaposleni v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj.

Posvet lahko v živo spremljate na povezavi http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/posvet-pogoji-ki-jim-mora-biti-zadosceno-za-pravicen-prehod-iz-premoga-v-saleski-dolini in preko povezave na spletni strani S-TV Skledar (YouTube in Twitter). Trajal bo od 9. do predvidoma 14. ure.

floater