Medijsko središče / Sporočila za javnost / V Velenju predstavljeni podatki s področja energetike, ekologije in zdravstva

V Velenju predstavljeni podatki s področja energetike, ekologije in zdravstva

Danes dopoldne smo v Vili Bianci pripravili novinarsko konferenco, na kateri so župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, župan Občine Šoštanj Darko Menih, direktor Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje mag. Marko Mavec, direktor Zdravstvenega doma Velenje Jože Zupančič, predstavnik Termoelektrarne Šoštanj za okolje Egon Jurač in pooblaščenka za okolje delniške družbe Premogovnik Velenje Irena Podgoršek kot odgovor na aktualne javne razprave predstavili nekaj informacij s področja energetike, ekologije in zdravstva v Šaleški dolini.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da smo novinarsko konferenco pripravili zaradi številnih govoric in napačnih ter zavajajočih trditev o kvaliteti bivanja v Šaleški dolini, ki se zadnje čase pojavljajo v javnosti in številnih medijih. Župan je poudaril, da ne želimo zanikati vpliva proizvodnje električne energije na prostor, v katerem živimo, želimo pa, da so prebivalke in prebivalci Šaleške doline seznanjeni z rezultati strokovnih študij in raziskav, s katerimi spremljamo stanje okolja in zdravje tukajšnjih ljudi. Prav tako lokalna skupnost upravičeno pričakuje primeren odziv lastnika energetskih objektov. Če bi podatki o vplivih na zdravje in posledični umrljivosti v primeru delovanja šestega bloka TEŠ, ki jih je objavila organizacija Greenpeace, držali, bi bilo po besedah župana to naravnost grozljivo in zagotovo bi bil v tem primeru eden najglasnejših nasprotnikov tega projekta. Dejal je: »Nismo neumni, da bi sami zniževali kvaliteto življenja v naši dolini, kaj šele, da bi si želeli objekta, ki bi tako škodljivo vplival na naše zdravje. Informacije, ki so nam jih pripravili strokovnjaki, pravijo ravno nasprotno – da bo šesti blok TEŠ izboljšal bivalne pogoje v naši dolini in bo pravzaprav pomenil enega zadnjih korakov več kot dve desetletji trajajočega projekta ekološke sanacije Šaleške doline.« Dodal je še, da nikakor ne podcenjuje nobenega mnenja ali ugotovitev, zdi pa se mu razumno zaupati strokovnjakom, ki delajo in živijo v tem okolju. Težko verjame, da bi s svojimi družinami vztrajali tukaj, če bi bilo kaj tako narobe. Kot župan in kot človek seveda nikoli in na noben način ne želi škodovati ljudem, ki živijo v Šaleški dolini, kaj šele ogrožati njihovo zdravje. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil tudi aktivnosti velenjske občinske uprave na področju spremljanja kakovosti zraka.

Darko Menih, župan Občine Šoštanj, je povedal, da so občanke in občani Šoštanja zaradi vsega dogajanja v zvezi z blokom 6 TEŠ vedno bolj zaskrbljeni pa tudi prizadeti, saj so zaradi pridobivanja električne energije in obsežnega gradbišča doslej že veliko žrtvovali in potrpeli, a so vse to vzeli v zakup, saj verjamejo v projekt in v to, da jim lahko prinese višjo kvaliteto življenja. Dejal je: »Dejstvo je, da je Šaleška dolina slovenski energetski bazen. Zadovoljni smo, da so rezultati ekološke sanacije tako dobri. Šesti blok pa nikakor ni pomemben le za Šoštanj in za našo dolino, ampak je slovenski strateški projekt. Iz Šoštanja prispevamo velik del elektrike, ki jo porabimo v Sloveniji. Zato ni pošteno, da prebivalci Šaleške doline ponovno ostajamo prepuščeni sami sebi, kakor smo bili pred desetletji, ko smo se začeli boriti proti onesnaževanju in degradaciji našega življenjskega okolja.«

Mag. Marko Mavec, direktor inštituta ERICo Velenje, je povedal, da inštitut ERICo letos praznuje petindvajseto obletnico. To je hkrati petindvajsetletnica ekoloških raziskav v Šaleški dolini. Predstavil je rezultate nekaterih raziskav pa tudi mednarodne projekte, ki se ukvarjajo z onesnaženostjo zraka, v katere je vključen inštitut ERICo in z njim Šaleška dolina. Povedal je, da pri svojem delu redno sodelujejo s številnimi tujimi in mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki, ki se strinjajo, da je Šaleška dolina učni primer uspešne okoljske sanacije in spremljanja stanja okoljskih elementov. Ekološke raziskave in sanacijski ukrepi so po Mavčevih besedah šaleški »know–how«, ki ga v zadnjih letih uspešno plasiramo tudi v tujino. Mag. Marko Mavec se je pridružil mnenju velenjskega župana in dejal: »Strokovnjaki našega inštituta bi bili prvi, ki bi se izselili iz Šaleške doline, če bi ugotovili, da je stanje okolja pri nas slabo oziroma slabše kot v območjih, ki jih spremljamo v primerjalnih študijah.«

Jože Zupančič, direktor Zdravstvenega doma Velenje, je povedal, da v velenjskem zdravstvenem domu ves čas skrbno spremljajo zdravstveno stanje prebivalcev Šaleške doline in širše regije, pri čemer stalno sodelujejo tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje. Nikoli niso zaznali nikakršnih odstopanj oziroma podatkov, ki bi lahko bili razlog za zaskrbljenost. Po objavi »greenpeace-ovega poročila« so se posvetovali z več strokovnjaki, ki so bili mnenja, da je bila v poročilu predstavljena metoda nekorektno uporabljena. V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje bo Zdravstveni dom Velenje pripravil še podrobno analizo, v kateri bodo ponovno proučili vse možnosti za povezavo možnih vplivov onesnaževal z zdravstvenim stanjem ljudi na vplivnem območju TEŠ.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

floater