Medijsko središče / Sporočila za javnost / V TEŠ predčasno končali remont na bloku 3 in 4

V TEŠ predčasno končali remont na bloku 3 in 4

Od aprila do začetka junija je v Termoelektrarni Šoštanj potekal remont blokov 3 in 4, ki bosta konec leta 2015  prešla v trajno zaustavitev. Dela, za katera je bilo zadolženih okoli 500 ljudi, smo končali teden dni pred rokom in z rekordno nizkimi stroški. Ustavitev obeh blokov smo izrabili tudi za izvedbo nujnih del na rekonstrukciji sistema transporta premoga in transporta produktov za  potrebe nadomestnega bloka 6.

Redni remonti blokov v Termoelektrarni Šoštanj potekajo vsake štiri leta, letos sta prišla na vrsto bloka 3 in 4. Letošnja remonta sta nekaj posebnega tudi zaradi tega, ker je bil ta zadnji v njunem življenjskem ciklusu. Blok 3 je doslej obratoval kar 350 tisoč obratovalnih ur, blok 4 pa 280 tisoč obratovalnih ur, kar pomeni, da sta oba že krepko presegla normalno življenjsko dobo, ki je sicer 200 tisoč obratovalnih ur. Zanesljivo obratovanje obeh blokov  potrjuje, da smo TEŠ-evi delavci v minulih letih, s svojo strokovnostjo ter zavzetostjo, opravili veliko delo. Dokazali smo, da je mogoče  z določenimi tehničnimi posodobitvami kar precej podaljšati življenjsko dobo termoenergetskih naprav. Ker bosta oba bloka čez dve leti trajno zaustavljena, smo obseg letošnjih remontnih del omejili na najnujnejša dela, pri čemer je bil največji obseg del opravljen na kotlovskih napravah oziroma na mestih, kjer so navzoče obrabe in odgorevanje, kot posledica izpostavljenosti velikim termičnim obremenitvam. Te pa so največje na napravah kurilnega sistema, aktivnih delih kotla in napravah dimno zračnega trakta. Na turbinskem delu smo temeljito pregledali vse turbinske regulirne in hitre zaporne ventile in opravili kontrolo lopatic nizkega tlaka. Logistično najzahtevnejša dela so bila opravljena na rekonstrukciji sistema transporta premoga in transporta produktov, ki smo ju prenovili tudi za namene bodočega obratovanja bloka 6. Skratka, opravili smo vsa tista najnujnejša dela, ki zagotavljajo varno in zanesljivo obratovanje obeh blokov do izteka njune življenjske dobe.

Remont smo končali teden dni prej in z več kot 1 mio. € nižjimi stroški kot je bilo načrtovano,  z obema blokoma pa smo se zopet priključili na elektro energetsko omrežje Slovenije. Zasluga temu gre zagotovo bogatim izkušnjam in znanju vseh TEŠ-evih delavcev, ki smo skupaj znova opravili zelo dobro nam zaupano delo.

Dodatne informacije: Marko Jelen, odnosi z javnostmi; Email: marko.jelen@te-sostanj.si; tel: 051 244 499

floater