Medijsko središče / Sporočila za javnost / V Premogovniku Velenje zagnali nov odkop v jami Pesje

V Premogovniku Velenje zagnali nov odkop v jami Pesje

Velenje

V Premogovniku Velenje (www.rlv.si) so danes zagnali nov odkop v jami Pesje, od katerega pričakujejo v sedmih mesecih njegovega obratovanja 1,3 milijona ton kakovostnega premoga po sorazmerno nizkih stroških. Odkop je simbolično pognal generalni direktor HSE mag. Drago Fabijan, ki si je ob tej priložnosti tudi prvikrat ogledal jamska delovišča. Mag. Fabijan je poudaril veliko vlogo termoenergije v letošnjem sušnem letu pri zagotavljanju stabilne oskrbe Slovenije z električno energijo, posebej TEŠ in s tem domačega premoga iz Velenja. Načrtovana proizvodnja električne energije v TEŠ je bila presežena za četrtino, prav tako je bil presežen načrtovani odkop premoga. Letos naj bi v Premogovniku Velenje odkopali 4,220 milijona ton premoga, medtem kot je letni načrt predvideval 3,7 milijona ton.
“Zavedamo se, da je tako popravljen načrt v Premogovniku Velenje povzročil težave pri načrtovanju proizvodnje, zagotavljanju odkopa premoga ter usklajevanju delovnega koledarja. Premogovnik Velenje je prilagodil svojo proizvodnjo nastalim razmeram, tako da smo tudi zahvaljujoč rudarjem in zadostnim količinam odkopanega premoga uspeli zadovoljiti potrebe po električni energiji in se izogniti redukcijam,” je dejal mag. Fabijan.
Novi odkop B k.-20 v jami Pesje se je priključil trem že delujočim, saj trenutno v Premogovniku Velenje odkopavajo na štirih odkopih. Opremljen je z najsodobnejšo odkopno opremo, ki bo zagotavljala njegovo zanesljivo obratovanje. Povprečno naj bi na njem pridobili 9.500 ton premoga na dan. “Ta odkop je za nas izrednega pomena, saj se skozi celo leto srečujemo s pomanjkanjem premoga in težavno odkopno fronto. Vključujemo ga v pravem času, kajti z zimo se še povečujejo potrebe po premogu oz. električni energiji. Odkop bo obratoval v varnih razmerah, poteka pa pod pregrado med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom in ne pričakujemo večjih vplivov na površino,” je o novem odkopu dejal tehnični direktor Premogovnika Velenje mag. Marjan Kolenc.

floater