Medijsko središče / Sporočila za javnost / V PREMOGOVNIKU VELENJE SKRBIMO ZA INTENZIVEN RAZVOJ

V PREMOGOVNIKU VELENJE SKRBIMO ZA INTENZIVEN RAZVOJ

V Premogovniku Velenje pospešeno razvijamo izdelavo etažnih jamskih prog. Izvajamo različne poizkuse na področju uvedbe novih tehnologij, materialov pri izdelavi etažnih jamskih prog, reorganizacije na pripravskih deloviščih, izdelave nove izolacijske obloge jamskih prog in nove transportne opreme.

Tako smo več poizkusov izvedli v sklopu izdelave odvozne proge etaže -50/C v jami Pesje.

Po dokončanju prvih 90 metrov odvozne proge ter navezavi na vzhodno zračilno zvezo s klasično metodo izdelave jamskih prog smo postopoma pristopili k izvajanju sklopa poizkusov. V klasično izdelan odsek proge smo najprej zmontirali nov napredovalni stroj GPK PV, ki je produkt razvoja Premogovnika Velenje ter izdelovalca jeklene osnove GPK iz Rusije.

Z novim napredovalnim strojem in s sedanjim transportnim sistemom napredujemo proti prvemu testnemu odseku. Obstoječi transportni sistem smo nadomestili s transportno drobilno enoto Hazemag MCS 27, transporterjem z gumijastim trakom AST 800, za vrtanje in vgrajevanje sider v testnih odsekih pa bomo vgradili tudi visečo vrtalno garnituro GTA. Tako bomo postopoma opremili pripravsko delovišče št. 7 z vsemi potrebnimi sklopi opreme za izvajanje celovitega poizkusa.

Naš namen je združitev posameznih poizkusov, nove opreme, novih materialov v celovit sklop poizkusnega polja izdelave odvozne proge etaže -50/C v jami Pesje, kar bo realno prikazalo uspešnost dosedanjih smernic razvoja izgradnje etažnih jamskih prog v Premogovniku Velenje.