Medijsko središče / Sporočila za javnost / V PREMOGOVNIKU VELENJE O ČISTIH PREMOGOVNIH TEHNOLOGIJAH ZA BOLJŠO PRIHODNOST

V PREMOGOVNIKU VELENJE O ČISTIH PREMOGOVNIH TEHNOLOGIJAH ZA BOLJŠO PRIHODNOST

Danes v Premogovniku Velenje poteka delavnica Čiste premogovne tehnologije in vpliv na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov – rezultati za prihodnost. Namen delavnice je predstaviti vizijo, načrte, projektno zasnovo in presek stanja projekta Čiste premogovne tehnologije. Vsebina delavnice obsega tri podprojekte, s katerimi se v Premogovniku Velenje v okviru Čistih premogovnih tehnologij ukvarjajo, in sicer Razplinjevanje lignita, Zajem, transport in skladiščenje CO2 ter Podzemno uplinjanje lignita.

Delavnica je namenjena pregledu doseženega stanja, izmenjavi mnenj in predlogov. V prvem delu so bili predstavljeni različni pogledi, načrti, projektne zasnove in presek stanja ter nekatere možnosti praktične uporabe premogovnih plinov. V drugem delu delavnice so prikazali možnosti geološkega skladiščenja CO2 v Sloveniji, svetovni pregled stanja podzemnega uplinjanja premoga in možnosti podzemnega uplinjanja premoga z vidika kemičnega inženirstva.  V nadaljevanju je predvidena tudi diskusija o predstavljenih temah, kjer bo mogoče aktivno sodelovati z vprašanji, predlogi in mnenji.

Uvodoma je udeležence pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in jim predstavil vizijo razvoja glede čistih premogovnih tehnologij. Ob tem je dejal: »Energija bo v prihodnosti eden ključnih elementov v gospodarskem, družbenem in zasebnem življenju. Pri oskrbi z energijo se bo po paradigmah, ki govorijo o privatizaciji in liberalizaciji energetskega sektorja, vedno bolj govorilo tudi o samozadostnosti, tako z vidika regij, držav in tudi posameznika. Danes je Slovenija 50-odstotno odvisna od uvoza energije. Podobno velja za Evropo. Do leta 2030 naj bi bila Evropa že 70-odstotno energetsko odvisna.

Tudi če bomo še tako uspešni pri uvajanju obnovljivih virov energije, brez klasičnih energentov ne bo šlo. Tudi v premogovništvu se zavedamo, da je premog energent, ki škodljivo vpliva na okolje, vendar brez njega v Evropi in v svetu ne gre. Zaradi tega je ena ključnih nalog v energetskem, posebej pa v termoenergetskem sektorju, da poskrbimo za to, da se premog porablja v čim bolj sodobnih termoenergetskih napravah, ki imajo visoke izkoristke in ki čim manj škodljivo vplivajo na okolje. Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj takšen bo.

V Premogovniku Velenje se zavedamo naše pozitivne vloge pri zagotavljanju zanesljive in varne oskrbe z energijo ter negativne v ekologiji kot oddajniki toplogrednih plinov. Zato so razmišljanja s tokratne konference zelo pomembna. Ne smemo razmišljati o tem, kaj bosta za nas naredili država ali EU, temveč kaj bomo sami naredili, da lahko stanje izboljšamo. Na področju zajemanja CO2 in drugih plinov, ki so v jamskem zraku, nas čaka izjemno trdo delo, v katerega bomo vložili naše znanje in vse vire.«

Vso tematiko je pomembno spremljati tudi globalno, oči javnosti so trenutno uprte v Kopenhagen, kjer se bo decembra 2009 odvijala konferenca ZN o klimatskih spremembah. Ukrepati pa bo treba predvsem doma, pred svojim pragom, ker bodo posledice, ne glede na sprejete rešitve, čutili predvsem v Premogovniku Velenje, TE Šoštanj in Holdingu Slovenske elektrarne. Vsi navedeni akterji bodo še nekaj časa prispevali znaten delež proizvedene električne energije v Sloveniji, še posebno v luči gradnje bloka 6, ki bo podaljšal rabo lignita za proizvodnjo električne in toplotne energije še nadaljnjih 50 let.
Poleg strokovnjakov iz Premogovnika Velenje se delavnice udeležujejo pomembni slovenski znanstveni delavci na tem področju in tudi ugledni strokovnjak, avtor nekaj strokovnih knjig in člankov s področja podzemnega uplinjanja lignita Gordon Couch iz Mednarodne agencije za energijo v Londonu.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje
051-638-154; 03-899-6-327

floater