Medijsko središče / Sporočila za javnost / V PREMOGOVNIKU VELENJE IZKOPALI 245 MIO TON PREMOGA

V PREMOGOVNIKU VELENJE IZKOPALI 245 MIO TON PREMOGA

V torek, 30. maja, so v 3., nočni izmeni v Premogovniku Velenje izkopali 245-milijonto tono premoga. V pridobivalnem prostoru premogovnika, ki deluje od leta 1875, bodo do konca odkopavanja v letu 2054 odkopali še 96 mio ton, medtem ko je odkopnih rezerv še nekaj več kot 115,5 mio ton (bilančnih pa še pbl. 147,5 mio ton).

V letu 2017 načrtujemo proizvodnjo premoga v višini 3.300.000 ton, kar pri napovedani kalorični vrednosti 11,7 GJ/t v energiji znaša 38.607 TJ. Pri izdelavi jamskih prog letos načrtujemo 5.728 metrov novih prog, 692 metrov pretesarb in 148 metrov sanacij stabilnih jamskih objektov.

»V prvih petih mesecih smo pridobili 1,6 mio ton premoga. Kalorična vrednost pridobljenega premoga je znašala 11,9 GJ/tono,« je povedal vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenjemag. Bogdan Makovšek in dodal, da smo imeli januarja in februarja občasno v odkopavanju kar tri odkope; na ta način smo dosegali zelo dobro proizvodnjo (v februarju celo 400.000 ton). »Od marca pa do danes sta v odkopavanju dva odkopa, ki dosegata proizvodnjo tudi preko 15.000 ton dnevno, tako da v dozdajšnjem poteku leta beležimo proizvodnjo nad letnim načrtom. Tudi preostali del leta bosta v odkopavanju dva odkopa s podobno proizvodnjo in na ta način ne pričakujemo večjih težav pri doseganju letošnjega načrta proizvodnje.«

V Premogovniku Velenje vodimo evidenco o količini zalog premoga od leta 1960 dalje, ko je bila ocena zalog izdelana po »začasnih navodilih« Komisije za ocenjevanje zalog mineralnih surovin in je bilo izračunanih okoli 700 milijonov ton »zalog v ležišču«, kar bi danes imenovali geološke zaloge v nahajališču. Od takrat pa do danes je omogočena sledljivost količin, ki so se na račun raziskav nekoliko povečevale in na račun izkoriščanja postopoma zmanjševale. Vsakih pet let se skladno z rudarsko regulativo izdela elaborat o zalogah, o količinah preostalih zalog premoga pa vsako leto poročamo pristojnemu ministrstvu.

Zadnje količine zalog so obdelane v Elaboratu o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov premoga v Premogovniku Velenje s stanjem na dan 31. 12. 2013, št. el. E/14-IV, Velenje, 2014. V vsakem elaboratu se izračun zalog izdela na osnovi vseh razpoložljivih raziskovalnih vrtin. Do danes je bilo z različno dinamiko po časovnih obdobjih in v različne namene čez premoški sloj izvrtanih že okrog 700 vrtin s površine, s skupno dolžino nad 215 km in okrog 2.450 jamskih vrtin s približno 120 km dolžine, kar predstavlja zelo dobro osnovo za izračun zalog premoga.

V preteklosti je bila za izračun zalog uporabljena metoda vzporednih prerezov, z razvojem računalniških orodij pa smo prešli na izračun, ki bazira na digitalnih modelih in je v primerjavi s predhodnimi metodami bolj natančen.

Za odkopavanje odkopnih zalog premoga imamo v Premogovniku Velenje izdelane koncepte odkopavanja do leta 2054, iz katerih je razvidno, na kateri način bo možno odkopati vse odkopne zaloge premoga.

Služba za odnose z javnostmi Premogovnika Velenje

floater