Medijsko središče / Sporočila za javnost / V Premogovniku Velenje dosegli dogovor med upravo in socialnimi partnerji

V Premogovniku Velenje dosegli dogovor med upravo in socialnimi partnerji

Danes, 4. aprila 2016, je bil med socialnimi partnerji in Upravo Premogovnika Velenje podpisan dogovor za leto 2016. Dogovor, ki velja za vse zaposlene v Skupini PV, za katere veljajo določila Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije, je bil sklenjen z namenom uspešnega finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb v Skupini Premogovnik Velenje s poudarkom na  socialno uravnoteženem pristopu.

Dogovor med Upravo Premogovnika Velenje in socialnimi partnerji je nadaljevanje ukrepov iz minulega leta, ko je bil podpisan socialni sporazum in pomeni iskanje skupnih rešitev za uspešno sanacijo poslovanja celotne Skupine Premogovnik Velenje. Uprava družbe se je skupaj s socialnimi partnerji zavezala izvajati ukrepe, ki bodo pripomogli k znižanju stroškov dela ter izvedbi reorganizacije s spremembo sistematizacije delovnih mest. Cilji ukrepov temeljijo na spoštovanju pravic vseh zaposlenih ter skrbi za socialni razvoj, zagotavljanju socialne varnosti in zmanjšanju socialnega tveganja za zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje.

Dogovor so partnerji sklenili za obdobje od 1. 4. do 31. 12. 2016.

Za stabilno poslovanje v letu 2016 so poleg doseganja proizvodnje in ciljev, ki so zapisani v sklenjenem dogovoru, nujni tudi znižanje stroškov materiala in storitev, za kar si bomo v celotni Skupini Premogovnik Velenje v skladu z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja prizadevali tudi v prihodnje.

floater