Medijsko središče / Sporočila za javnost / V Premogovniku Velenje bodo tudi letos nakopali več kot štiri milijone ton premoga

V Premogovniku Velenje bodo tudi letos nakopali več kot štiri milijone ton premoga

Velenje

Leto 2003 bo v zgodovini Premogovnika Velenje zapisano kot posebno: zelo zahtevno, težko, a tudi uspešno. Delovni načrt je za lani predvideval odkop 3,750 milijona ton premoga, ob tem pa naj bi konec leta pridelali 2,7 milijarde SIT izgube. Pomanjkanje električne energije, pridobljene iz vodnih virov, je povzročilo, da so bile številke ob koncu leta 2003 povsem drugačne. Odkopali so 4,235 milijona ton premoga, kar je prineslo za 2,46 milijarde SIT več prihodka od prodaje premoga za pridobivanje električne energije. Tako naj bi bila izguba velika le okoli 200 milijonov SIT.

Tudi v letošnjem letu bo delovanje Premogovnika Velenje temeljilo na dveh stebrih. Prvi je osnovni proces pridobivanja premoga, ki ga podpirajo prvi trije strateški cilji (racionalizacija pridobivanja premoga, varnost in humanizacija delovnega procesa, ravnanje z okoljem), drugi steber pa prestrukturiranje poslovnega sistema, o čemer govori četrti strateški cilj.

Delovni načrt Premogovnika Velenje za leto 2004 predvideva odkop 4,117 milijona ton premoga v 244 delovnih dneh. Konec leta naj bi bilo v podjetju zaposlenih 2.130 delavcev.

Letošnje delovanje in razvoj so v poslovnem sistemu Premogovnik Velenje zastavili decembra lani na 7. poslovno-strateški konferenci, kjer so ocenili, da so sklepe 6. poslovno-strateške konference iz leta 2002 v letu 2003 uresničili, a ugotovili, da je treba še pospešiti delo pri razvojnih projektih. Že lani so izvedli nekaj reorganizacij v podjetju, razvojne projekte pa zastavili na vseh poslovnih področjih, ki jih vodijo prokuristi. Delo pri razvojnih projektih bodo mesečno spremljali na razvojnih kolegijih področij, skupaj pa jih bodo pregledali in verificirali na razvojni konferenci.
V letu 2004 bodo ponovno verificirali razvojni načrt, in sicer za petletno obdobje podrobneje, za še nadaljnjih pet let pa v glavnih usmeritvah. Pomemben dogodek letošnjega leta bodo tudi pogajanja s Holdingom Slovenske elektrarne o določilih 10-letne pogodbe o prodaji premoga, ki naj bi jo letos tudi podpisali.