Medijsko središče / Sporočila za javnost / MINISTER ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO OBISKAL HIDROELEKTRARNO VUZENICA

MINISTER ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO OBISKAL HIDROELEKTRARNO VUZENICA

Mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo je danes, v okviru regijskega obiska Vlade Republike Slovenije na Koroškem, obiskal hidroelektrarno Vuzenica, drugo elektrarno v verigi osmih na slovenskem delu reke Drave, s katerimi upravlja družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov. Ministra sta sprejela generalni direktor DEM mag. Damjan Seme in pomočnik generalnega direktorja DEM Aleksander Brunčko.

Vodstvo družbe Dravske elektrarne Maribor je ministra najprej popeljalo na ogled elektrarne, kjer se oktobra začne prenova sekundarnih sistemov – v tem letu bo potekala prenova agregata tri, v naslednjih dveh letih še prenovi agregatov dva in ena. Trenutno pa potekajo dela na zamenjavi naprav lastne porabe elektrarne. Sledil je delovni sestanek, ki se mu je pridružil tudi župan Občine Vuzenica Franc-Franjo Golob.

Osrednja tema sestanka so bile avgustovske poplave, ki so močno prizadele ta del Slovenije. Prisotni so spregovorili pomenu in nujnosti vzdrževanja in urejanja vodotokov, predvsem pritokov reke Drave, ter brežin. V občini Vuzenica tovrstni izziv zaradi neurejenosti predstavlja potok Cerkvenica, kjer se je ob izlivu v reko Dravo nakopičila ogromna količina gramoza in sedimentov, kar je potrebno čim prej urediti, pri čemer je potrebno usklajeno sodelovanje vseh deležnikov, ki so odgovorni za reko Dravo in njene pritoke.

Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer se je zahvalil strokovni ekipi Dravskih elektrarn Maribor, ki je ob učinkoviti komunikaciji z upravljalcem avstrijskih hidroelektrarn  na reki Dravi družbo Verbund ter maksimalno angažiranostjo tehničnega kadra uspela upravljati pretok reke Drave na način, da ob zadnjih visokih vodah ni prišlo do poškodb infrastrukture in večjih razlivanj reke Drave.

Mag. Damjan Seme, generalni direktor DEM je ob tem povedal: »Dravske elektrarne Maribor se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo kot koncesionar za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije ter s tem povezanih zadolžitev, ki se tičejo urejenosti struge in brežin. Znatna sredstva vlagamo v odstranjevanje sedimentov ter vzdrževanje brežin na celotnem toku reke Drave. Skupaj z državo oziroma pristojnimi ministrstvi ter lokalnimi skupnostmi neprestano iščemo rešitve, kako dodatno izboljšati pretočnost pritokov, ki so ob zadnjih visokih vodah predstavljali največji izziv. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi našli rešitve, sprejemljive za okolje in dobrodošle za lokalno prebivalstvo. Naša prioriteta – kot velja za vse hidroenergetske družbe skupine HSE – je varna in zanesljiva proizvodnja električne energije; ob visokih vodah pa ima varovanje območij ob rekah prednost pred proizvodnjo.«

floater