Medijsko središče / Sporočila za javnost / V HE ZLATOLIČJE NAMESTILI NOV 90 TONSKI GONILNIK

V HE ZLATOLIČJE NAMESTILI NOV 90 TONSKI GONILNIK

V Hidroelektrarni (HE) Zlatoličje so v okviru prenove namestili nov gonilnik. Gre za kar okrog 90 ton težak del nove turbine, ki so ga s pomočjo posebnega dvigala spustili v spodnji del turbinskega jaška Agregata 2. Njegova namestitev sodi med zahtevnejše in pomembnejše faze prenove omenjenega agregata te največje slovenske hidroelektrarne. Gonilnik so na Dravske elektrarne Maribor (DEM) iz Ljubljane prepeljali z izrednim prevozom, za kar je poskrbel dobavitelj Litostroj E.I. Po končani prenovi prvega agregata bo v drugi polovici prihodnjega leta sledila še prenova Agregata 1, v katerega bo nameščen še en tak gonilnik.

Prenova HE Zlatoličje, ki trenutno zagotovo sodi med največje projekte v Sloveniji, se je začela leta 2006. Zaključek sanacijskih del na celotni hidroelektrarni je načrtovan za leto 2009, na agregatu, ki je trenutno v prenovi, pa bodo z deli končali že marca 2008. Njena prenova je v prvi vrsti potrebna predvsem zaradi izrabljenosti opreme, med pomembnejše cilje sanacije pa spada tudi uskladitev z vsemi predpisanimi standardi ter zagotavljanje večje varnosti za okolje in ljudi. V celoten projekt so ob rekonstrukciji HE Zlatoličje vključena še dela na jezu Melje in njegovi neposredni okolici ter namestitev varovalnega zidu na dovodnem kanalu.

»S posodobitvijo obstoječih naprav elektrarne pa se bo povečala tudi njena proizvodnja električne energije. Moč HE Zlatoličje se bo tako povečala za 24MW, kar pomeni, da bo njena inštalirana moč po prenovi dosegla 156 MW. S prenovo bo hkrati povečan tudi skupni pretok, s čimer bo usklajena pretočna zmogljivost verige elektrarn,« je ob tej priložnosti povedal Jožef Hebar, vodja projekta prenove HE Zlatoličje.

floater