Medijsko središče / Sporočila za javnost / V DVAJSETEM LETU OBSTOJA DOSEGLI POMEMBNE MEJNIKE

V DVAJSETEM LETU OBSTOJA DOSEGLI POMEMBNE MEJNIKE

Za skupino HSE, največjim slovenskim proizvajalcem in prodajalcem električne energije iz lastnih, domačih virov na veleprodajnem trgu v Sloveniji ter največjim slovenskim proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov, je dinamično leto, polno izzivov in dosežkov.

 

Prvo polovico leta je zaznamovala izjemna hidrologija, zaradi katere so hidroelektrarne skupine HSE podirale vse rekorde in 20. maja realizirale proizvodnjo električne energije v višini 1,63 TWh, kar 380 GWh več glede na enako obdobje lani.  Pri tem velja omeniti, da je družbi Soške elektrarne Nova Gorica prvič v zgodovini na mesečni ravni uspelo v svojih hidroelektrarnah maja 2021 proizvesti več kot 100 GWh obnovljive električne energije, skupaj s črpalno HE Avče in Sončno elektrarno Hubelj pa skoraj 125 GWh.

Visoki proizvodnji hidroelektrarn skupine HSE so botrovale zelo ugodne hidrološke razmere, visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura, ugodne tržne razmere ter učinkovito obvladovanje epidemije, saj proizvodnja električne energije v celotnem obdobju trajanja epidemije ni bila omejena. Skupina HSE tako ostaja največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, saj je proizvedemo več kot 80 odstotkov. Večino obnovljive elektrike proizvajamo iz vode, že v prvi polovici leta 2022 pa jo bomo v omrežje poslali tudi iz naše in slovenske največje sončne elektrarne, SE Prapretno. Temeljni kamen zanjo smo položili julija 2021, že avgusta pa je tudi družba DEM začela z gradnjo prvega dela večje, 30 MW sončne elektrarne na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin.

Leta 2021 so se uspešno zaključila tudi večletna pogajanja HSE, TEŠ in General Electric: marca so v korist TEŠ podpisali 261 milijona evrov vredno izvensodno poravnavo, s katero je bil zahtevek iz uveljavljanja škode slovenskih družb v arbitražnem postopku zaradi investicije iz leta 2008 umaknjen.

V letošnjem letu je skupina HSE storila tudi pomemben korak skozi vrata trga prodaje električne energije končnim kupcem. S podpisom pogodb za nakup večinskega deleža ECE – družba se je skupini HSE tudi uradno pridružila oktobra 2021 – in Energije plus, smo dokazali strateško usmerjenost skupine HSE v nove trge in storitve, že kmalu pa se nadejamo tudi prvih sinergijskih učinkov.

Dvajseta obletnica obstoja in delovanja skupine HSE pa je tisti kamen v mozaiku, ki uspešno leto 2021 zaokrožuje tudi simbolično. Odmevni projekti, ki so v teh dvajsetih letih vsak po svoje pripomogli k doseganju varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, so gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi, izgradnja črpalne hidroelektrarne Avče, podpis koncesijske pogodbe za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, izgradnja bloka 6 in začetek proizvodnje električne energije iz sonca. Ves ta čas smo se širili tudi geografsko. Danes smo s trgovalnimi aktivnostmi prisotni na dvajsetih evropskih trgih, kot člani pa na vseh glavnih evropskih terminskih in dnevnih borzah z električno energijo. S portfeljem prilagodljivih virov proizvodnje električne energije predstavljamo enega glavnih trgovcev znotraj dneva v jugovzhodni Evropi.

Kljub izredno rastočim cenam emisijskih kuponov, ki obremenjujejo našo termo divizijo, skupina HSE leto 2021 zaključuje poslovno uspešno.

Obdobje, ki je pred nami, bo zahtevno. Stremimo predvsem k izpolnjevanju zavez Evropske unije in Slovenije po povečevanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in znižanju emisij toplogrednih plinov, razogljičenju in prehodu v nizkoogljično družbo, povečanju samooskrbnosti ter zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo po konkurenčnih cenah. Zato so naši investicijski načrti prvenstveno usmerjeni v naložbe v obnovljive vire energije. Pa vendar naše prednostne naloge segajo tudi na področje tradicionalnih energetskih virov. Pred nami je implementacija Nacionalne strategije za izstop iz premoga, ki jo bo sprejela Vlada RS, v strateške načrte HSE in začetek njene izvedbe. Verjamemo tudi, da bo že v prihodnjem letu sprejet Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki bo omogočil nadzorovan izhod iz premoga in s tem povezane finančne vire za le-to. Ključna pri tem bo tudi priprava nabora projektov, s katerimi bomo ohranili energetsko lokacijo in delovna mesta v Šaleški dolini. Priložnosti, ki jih nudi, je namreč veliko, v skupini HSE pa ima 3.201 zaposleni dovolj znanja in izkušenj, da jih bomo pomagali izkoristiti.

 

floater