Medijsko središče / Sporočila za javnost / V DEM proizvedli 110. milijardo kilovatnih ur električne energije

V DEM proizvedli 110. milijardo kilovatnih ur električne energije

Maribor

Od maja 1918, ko je prvi agregat hidroelektrarne Fala oddal v omrežje prve kilovatne ure (KWh) električne energije, pa vse do danes, so Dravske elektrarne Maribor (DEM) proizvedle skupaj 110 milijard kilovatnih ur električne energije. Za primerjavo, gre za količino, enako 10-letni sedanji porabi električne energije Slovenije. Iz leta v leto se je večala tudi letna proizvodnja električne energije, ki jo proizvedejo hidroelektrarne na Dravi. K temu so pripomogle številne uspešno izvedene prenove, dograditve in posodobitve kapacitet. Pomembne strateške razvojne projekte – prenova HE Zlatoličje, gradnja črpalne HE Kozjak, projekt verige elektrarn na reki Muri ter nekaj manjših projektov za učinkovitejšo izrabo vodnega potenciala reke Drave (male HE na vodotoku in dotokih Drave) – pa ima družba DEM v načrtu tudi v prihodnosti.

Razvojni načrti največjega slovenskega »hidraša« s ciljem povečanja kapacitet so logičen odgovor na pomanjkanje domačih virov in nenehno rast porabe električne energije. Ta je bila v preteklih letih v povprečju v Sloveniji za 2,5-krat večja kot v Evropi. Tudi za naslednjih pet let strokovnjaki napovedujejo, da bo rast porabe v Sloveniji višja od evropske in se bo gibala okoli dveh odstotkov v Sloveniji in 1,4 odstotka v preostali Evropi.