Medijsko središče / Sporočila za javnost / Ustanovljen je RECS Slovenija

Ustanovljen je RECS Slovenija

Ljubljana

Danes je bila v prostorih Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) v Ljubljani ustanovna skupščina RECS Slovenija – nacionalnega odbora RECS International, mednarodne organizacije, ki razvija in vzdržuje Sistem za trgovanje s certifikati energije iz obnovljivih virov. Na njej je bil sprejet sklep, da se RECS Slovenija uradno oblikuje kot nacionalno združenje članov RECS International, za predsednika njegovega upravnega odbora pa je bil imenovan dr. Milan Medved, član poslovodstva in direktor za poslovno področje HSE.

Organizacija RECS International (RECS-I) razvija in vzdržuje sistem RECS (Renewable Energy Certificates System). RECS-I je največje mednarodno združenje več kot stotih energetskih podjetij iz več kot štirinajstih različnih držav. Glavna namena združenja sta spodbujanje in promocija mednarodnega trgovanja s certifikati energije iz obnovljivih virov. Sistem RECS je prvi mednarodni sistem, ki omogoča ločitev okoljskih koristi energije iz obnovljivih virov od same energije in njihovo zajetje v “zelenih”, RECS certifikatih. Trgovanje s certifikati poteka neodvisno od trgovanja z električno energijo in na enak način, kot trgovanje z ostalimi dobrinami.

RECS je odprt in pregleden sistem, kjer noben od udeležencev nima prevladujočega položaja. RECS certifikat je dokazilo proizvodnje 1 MWh obnovljive in okolju prijazne energije in vsebuje informacijo o viru energije in vrsti proizvodne tehnologije. Z izbiro vrste certifikata lahko kupci certifikata izbirajo, katero tehnologijo želijo podpreti, z nakupom RECS certifikata pa izkažejo svojo zavezanost uporabi okolju prijazne energije in spodbujanju sonaravnega razvoja. Certifikate je mogoče izdati za vse različne vire obnovljive energije, zato omogoča ekološko označevanje obnovljive energije vseh vrst.
Med člani RECS-I so vsa najpomembnejša evropska podjetja, med drugim tudi avstrijski Verbund AG / APT, nemški RWE Trading GmbH, E.On Energie AG, Vattenfall Europe Trading GmbH, španski Endesa, Iberdrola Generacion S.A.U., francoski EDF, italijanski Enel Trade S.p.A. ter angleški Shell Trading International Ltd.

Na legislativnem srečanju RECS-I v Zuerichu konec februarja 2003 je bil HSE kot prvi iz Slovenije ali drugih držav pristopnic k EU sprejet kot polnopravni član RECS-I. Zaradi potrebe po oblikovanju domačih pogojev za trgovanje, po spodbujanju domačega povpraševanja po RECS certifikatih ter sodelovanju pri iskanju možnosti za uporabo tehnologije RECS za zadovoljevanje zahtev novih direktiv EU je HSE prevzel vlogo koordinatorja nacionalnega odbora RECS Slovenija, kar je prvi korak k delujočem trgu z RECS certifikati v Sloveniji. Hkrati so potekale aktivnosti za vzpostavitev popolne strukture RECS v Sloveniji, ki so obsegale tako organizacijske ukrepe kot tudi vzpostavitev informacijsko – tehnične infrastrukture. Pomembno vlogo je pri tem odigrala Agencija za energijo RS, ki je sodelovala pri pripravi slovenskega pravilnika – Območnega protokola RECS, v okviru priprav na svojo vlogo kot izdajatelja certifikatov pa so pri njih potekale tudi aktivnosti, povezane z izbiro programske opreme za RECS podatkovno bazo in s pripravo razpisa za Notarja proizvodnje. Večina aktivnosti je že prešla v sklepno fazo, zato pričakujemo, da bo sistem RECS v Sloveniji nared za izdajo in trgovanje s certifikati predvidoma v drugem četrtletju 2004.

Na današnji ustanovni skupščini je bil uradno oblikovan nacionalni odbor RECS kot  nacionalno združenje članov RECS International. Na skupščini so izvolili vodstvo nacionalnega odbora, in sicer je bil za njegovega predsednika imenovan dr. Milan Medved, direktor za poslovno področje HSE, v njem pa sodelujejo tudi predstavniki Agencije za energijo RS in MOPE. Upravni odbor RECS Slovenija je tudi najpomembnejši organ, ki predstavlja nacionalno združenje doma in v tujini. Agencija za energijo RS je bila na ustanovni skupščini RECS Slovenija potrjena kot nacionalni izdajatelj RECS certifikatov.

Dr. Milan Medved, predsednik upravnega odbora RECS Slovenija, je ob zaključku skupščine izrazil zadovoljstvo: “Uporaba zelene energije tudi v Sloveniji postaja dokaz vedno večje okoljske osveščenosti. Prepričan sem, da bo sistem RECS, seveda ob ustrezni promociji in spodbujanju njegove uporabe, to osveščenost še poglobil. Nenazadnje vstopamo v Evropsko Unijo, kjer je uporaba zelenih certifikatov stalnica in bo tudi v Sloveniji morala postati prvina sodobnega, na okolje in zanamce usmerjenega podjetja.”

floater