Medijsko središče / Sporočila za javnost / Uspešna prva vključitev HE Krško v elektoenergetsko omrežje Slovenije

Uspešna prva vključitev HE Krško v elektoenergetsko omrežje Slovenije

Skladno s programom testiranj je bila danes ob 11.15 uspešno izvedena prva vključitev HE Krško v elektroenergetsko omrežje Slovenije. S tem so bile proizvedene prve kV ure iz četrte po vrsti hidroelektrarn na spodnji Savi. Kljub temu, da akumulacijski bazen še ne omogoča polnitve do zgornje kote akumulacijskega bazena, bodo v naslednjih dneh izvedeni obremenitveni testi agregata v obsegu, ki ga omogoča znižana gladin in trenutni pretoki reke Save. V drugi polovici meseca julija pa je predvideno neprekinjeno testno obratovanje prvega agregata.

floater