Medijsko središče / Sporočila za javnost / Uspešna druga strateška konferenca skupine HSE

Uspešna druga strateška konferenca skupine HSE

Ljubljana

11. in 12. novembra 2004 je v Ribnem pri Bledu potekala 2. strateška konferenca skupine HSE, ki so se je udeležili direktorji družb skupine HSE skupaj s strokovnimi sodelavci, ki so vključeni v realizacijo zastavljenih ciljev po družbah. Častni gost strateške konference je bil minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez Kopač.

Na letošnji strateški konferenci so predstavili naloge, izhajajoče iz Razvojnega načrta skupine HSE 2004/2013, osvetlili stanje slovenskega trga z električno energijo, pregledali že izvedene naložbe v nove proizvodne zmogljivosti in predstavili možne nove projekte. Mag. Drago Fabijan, generalni direktor HSE, je v uvodu konference osvetlil situacijo slovenskega energetskega trga in ugotovil, da elektroenergetska bilanca Slovenije kljub sprejeti odločitvi o novem investicijskem ciklusu še vedno kaže bistven primanjkljaj domačih virov električne energije v obdobju po letu 2003; letno se ta primanjkljaj giblje med 20 in 25 odstotki, zaradi česar je Slovenija neto uvoznica električne energije. Tudi sicer liberalizacija, deregulacija in privatizacija trgov električne energije v starih in novih članicah EU ter v državah JV Evrope kažejo na to, da ni večjih vlaganj v nove proizvodne zmogljivosti, zato bo po letu 2010 večina držav uvoznic električne energije.
Veliko smo sicer naredili na kvaliteti energije in na uravnoteženosti virov:»Nastavili smo ustrezno strukturo hidro in termo virov, s katero lahko vzdržujemo varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo – v prihodnje bomo sicer morali povečati tudi delež energije iz obnovljivih oz. alternativnih virov. Bolj pa moramo biti pozorni na dejstvo, da se bodo rezultati bodočih investicij pokazali šele po letu 2006. Izkušnja, ki nas opozarja na to, da moramo na področju energetike razmišljati in ukrepati dolgoročno, saj je čas od začetka razmišljanja o projektu do novih proizvodnih virov dolg. V Skupini HSE se tega zavedamo, zato iskanju novih možnih projektov, ki bodo tudi ekonomsko upravičeni, namenjamo posebno skrb. Tudi z vidika dejstva, da bodo dolgoročno na vse bolj globalnem trgu obstali le veliki igralci,« je pojasnil mag. Drago Fabijan Z njim se je strinjal tudi minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez Kopač, ki je bil gost strateške konference zadnji dan: »Elektrika postaja strateška surovina in stabilnost oskrbe bo vedno bolj odvisna od domačih proizvajalcev. Slovenija je že danes bistveno preveč odvisna od uvoza električne energije, zato si mora prizadevati za izgradnjo objektov doma.«

HSE je že ob svoji ustanovitvi, intenzivneje pa v letu 2003, po zaključku prve strateške konference, pristopil k pripravi nabora možnih projektov in lokacij za izgradnjo novih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije. V zvezi s tem je bilo sprejetih več pomembnih odločitev: za izgradnjo črpalne HE Avče, katere gradnja se je s položitvijo temeljnega kamna začela septembra 2004; za obnovo HE Zlatoličje, ki je v fazi projektiranja; za dograditev dveh plinskih turbin k bloku 5 Termoelektrarne Šoštanj; in seveda za nadaljevanje izgradnje HE na spodnji Savi, največjega slovenskega energetskega projekta, katerega izvedba poteka po načrtih, prva elektrarna v verigi, HE Boštanj, pa bo začela obratovati leta 2006. Druga strateška konferenca skupine HSE je tudi pokazala, da so v okviru skupine možni še nekateri novi projekti.

Na drugi strateški konferenci skupine HSE so bili predstavljeni tudi osnutki poslovnih načrtov družb skupine HSE za leto 2005. Načrti kažejo, da je skupina HSE na dobri poti, da doseže ključna strateška cilje: povečanje konkurenčnosti družb, ki jo dosega z zniževanjem stroškov, ter izgradnjo novih proizvodnih zmogljivosti. Zaradi za elektrogospodarstvo izjemno ugodnega leta pa je pričakovati, da bodo letos vse elektrarne v skupini HSE presegle proizvodne načrte in da bodo poslovale pozitivno.

Namen 2. strateške konference skupine HSE je bil v celoti dosežen, saj vsi rezultati in načrti dokazujejo, da z izkoriščanjem lastnih energetskih virov in strokovnega znanja skupina HSE raste in se razvija v konkurenčnega akterja na globalnem energetskem trgu.

floater