Medijsko središče / Sporočila za javnost / Tresenje tal v Šoštanju ni nevarno

Tresenje tal v Šoštanju ni nevarno

Krajani Šoštanja so konec leta 2004 ponovno poročali o povečanju pojavov tresenja tal. V Premogovniku Velenje se zavedajo, da je to za prebivalce moteče, vendar ni nevarno. Meja človeške zaznave se namreč začne že pri 0.1 mm/s, vendar je to daleč od dopustnih meja.

Po do sedaj opravljenih analizah je eden od možnih povzročiteljev tresenja tal tudi posledica izkopavanja premoga, saj je analiza pokazala, da je le desetina (10 -15 odstotkov) vseh tresljajev na površini povezanih s sprostitvijo napetosti v okolici odkopnih delovišč. Vedeti pa moramo, da lahko tresenje povzroča tudi promet, upadanje podtalnice v sušnih obdobjih kot tudi bližina Smrekovške tektonske prelomnice.

Iz meritev o zabeleženi seizmični aktivnosti od septembra do konca decembra 2004 je razvidno, da je bilo povečano tresenje tal le v decembru. V vseh primerih gre za šibke tresljaje, ki nimajo povsem direktne povezave z odkopavanjem, saj je odkop v južnem krilu jame Preloge, ki je najbližje Šoštanju, pričel z odkopavanjem že 2. novembra lani.

Premogovnik od leta 1996 redno spremlja vse seizmične dogodke po nemškem standardu DIN 4150, ki je najostrejši na tem področju, saj postavlja dopustne meje tresenja tal najnižje. Ti podajajo meje za dopustno tresenje tal za industrijske objekte, stanovanjske objekte in spomeniško zaščitene objekte. Ta meja znaša za stanovanjske objekte, kot so to v Šoštanju in okolici, 5 mm/s, tipične izmerjene vrednosti v Šoštanju pa so 0.6 – 1.1 mm/s (slika 1). Izjema so redki dogodki, jakosti 2-3 mm/s.

Iz rezultatov dosedanjih raziskav in meritev izhaja, da gre za tresljaje, ki po vseh standardih in merilih za jakost tresenja tal ne presegajo dopustnih vrednosti.

Za izboljšanje komunikacije s prizadetimi krajani Šoštanja in rešitev vsaj nekaterih problemov bodo v Premogovniku Velenje vzpostavili posebno telefonsko linijo, ki bo neprekinjeno odprta 24 ur in na katero bodo prizadeti krajani lahko sporočali svoja opažanja. Prvi teden v mesecu pa bodo na voljo tudi predstavniki Premogovnika Velenje, ki bodo sprejemali  ustne in pisne pritožbe občanov.

Posebna komisija si bo ogledala vsak primer škode na objektih in če bo ugotovila, da je nastala škoda na objektih posledica rudarjenja, bomo upravičencem nastalo škodo poravnali. Premogovnik Velenje je tudi pripravljen plačati študijo, ki bi jo pri neodvisni inštituciji za iskanje vzrokov tresenja tal naročila lokalna skupnost.

Slika: Zabeležena nihanja tal v mesecu decembru 2004