Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ PREJELA URADNO SPOROČILO EIB BANKE O SPROSTITVI ČRPANJA 440 MIO EUR DOLGOROČNEGA POSOJILA ZA PROJEKT BLOK 6

TEŠ PREJELA URADNO SPOROČILO EIB BANKE O SPROSTITVI ČRPANJA 440 MIO EUR DOLGOROČNEGA POSOJILA ZA PROJEKT BLOK 6

V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) so 8. marca 2013 prejeli tudi uradno obvestilo Evropske investicijske banke, da je sprostila črpanje 440 mio € dolgoročnega posojila za projekt gradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ. Tako je projektu vendarle zagotovljeno izvajanje v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih ter s tem izpolnjevanje zavez investitorja (TEŠ) do države.

EIB je odločitev, v skladu s posojilno pogodbo, sprejela po dodatni skrbni preveritvi okoljskih, ekonomskih in drugih učinkov projekta. Ob tem je upoštevala  tudi pozitivno stališče banke EBRD, ki je z vodilnimi evropskimi komercialnimi bankami soudeležena pri financiranju projekta.

Projekt gradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ je v zadnjih letih prestal več strokovnih preveritev, ki so pokazale, da je ekonomsko, ekološko in energetsko utemeljen ter da izpolnjuje vse zahteve slovenske in evropske področne zakonodaje. Do danes je realiziran že v več kot 70 odstotkih, pri gradnji pa imajo več kot 20 odstotni delež tudi podjetja iz Slovenije.

V TEŠ se zavedajo, da bodo banke še naprej pozorno spremljale izvajanje projekta. Pa ne le banke, tudi širša slovenska javnost, mediji in civilne iniciative. Prav slednje so ob odločitvi EIB, da sprosti posojilo, znova povzdignile glas in v javnosti nastopile s pavšalnimi trditvami, ki ne držijo. V javnosti pa so napačne tudi predstave glede ekološke nesprejemljivosti projekta. Obratovanje nadomestnega bloka 6 bo namreč za 35 odstotkov znižalo izpuste CO2, za 50 odstotkov izpuste SO2 in za 75 odstotkov NOx, kar dokazuje, da v letu 2015, zaradi nadomestnega bloka 6, zagotovo ne bomo pristali v visokoogljični družbi, kot se bojijo nekateri.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Kontakt: Janja.Strigl@te-sostanj.si