Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ od Alstoma ni prejel računa za montažo

TEŠ od Alstoma ni prejel računa za montažo

Informacija, zapisana  danes v časniku Dnevniku, da je Alstom konec prejšnjega meseca izstavil račun za montažna dela v višini 200 mio EUR, je neresnična! 

Informacija, ki je bila objavljena v Dnevniku (7.4.2012), da je Alstom konec prejšnjega meseca izstavil račun za montažo v višini 200 mio EUR ni resnična. To potrjuje tudi dejstvo, da so se montažna dela šele pričela in že samo iz tega razloga je popolnoma nelogično, da bi dobavitelj za montažna dela, ki bodo trajala do vključno leta 2015, račun izstavil še preden so znani vsi stroški, podpisane vse pogodbe in opravljena vsa dela.

Dejstvo je, da montažna dela niso bila vključena v glavno pogodbo, ki je bila sklenjena leta 2008. Po tej pogodbi je oceno stroškov montažnih del Alstom dolžan posredovati TEŠ v 25 mesecih po pričetku veljavnosti pogodbe. V investicijskem programu rev.4  je vključena vrednost stroškov montaže v višini 100 mio EUR, ki je bila preverjena pri dveh tujih svetovalnih družbah, med drugim tudi pri Poyry, ki je za EBRD opravil revizijo projekta.

HSE in TEŠ sta, z namenom obvladovanja stroškov, z Alstom odprla pogajanja glede montažnih del. Na podlagi teh pogajanj bo kar največ posameznih paketov montaže izvede TEŠ sam, kar pomeni, da se zato Alstomu ne plačuje marža.

V TEŠ delamo vse, da vrednost investicije izgradnje nadomestnega bloka 6 zadržimo v finančnih okvirih, ki so določeni v investicijskem programu rev. 4.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651
E-mail: [email protected]

floater