Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ NADALJUJE S POSTOPKI RACIONALIZACIJE POSLOVANJA. VSA SKRB BO NAMENJENA OHRANITVI SOCIALNE VARNOSTI ZAPOSLENIH.

TEŠ NADALJUJE S POSTOPKI RACIONALIZACIJE POSLOVANJA. VSA SKRB BO NAMENJENA OHRANITVI SOCIALNE VARNOSTI ZAPOSLENIH.

V Termoelektrarni Šoštanj v teh dneh potekajo aktivnosti na področju reorganizacije in optimizacije poslovanja, s poudarkom na novi sistemizaciji delovnih mest, ki je v veljavi od 14. 4. 2016, in prenovi plačnega sistema v družbi. Že v torek, 10. maja 2016, so 172 zaposlenim ponudili v podpis pogodbe za primerna delovna mesta. Podpisalo jih je 91 zaposlenih. Plače v ponujenih pogodbah so skladne z veljavnimi predpisi v TEŠ in upoštevajo tako kolektivno pogodbo dejavnosti elektrogospodarstva kot tudi podjetniško kolektivno pogodbo.

V naslednjih dneh bodo v TEŠ v okviru programa presežnih delavcev (skupaj 118 presežnih delavcev) še 92 zaposlenim vročili pogodbe za druga delovna mesta, kot so jih zasedali do sedaj. Zaposleni, ki bodo ta delovna mesta sprejeli, so upravičeni do izplačila odpravnine za razliko višine med dosedanjo in novo plačo zaradi manj vrednotenega delovnega mesta. Za preostalih 25 zaposlenih pa se TEŠ z več delodajalci v ožji in širši regiji, med drugim tudi s HSE d. o. o. kot lastnico TEŠ, dogovarja o prezaposlitvah. Tistim zunanjim izvajalcem, katerih dela bi lahko opravljali zaposleni v TEŠ, pa bodo odpovedali pogodbe.

 »Organizacijske spremembe, sploh tiste, ki posegajo v kadrovsko področje, nikdar niso prijetne. Razumem bojazni in strahove zaposlenih v TEŠ, a hkrati poudarjam, da bo vodstvo družbe storilo vse, da nihče ne bo ostal brez službe oziroma da bo racionalizacija poslovanja izpeljana tako, da bodo negativni učinki čim manjši,« pravi mag. Arman Koritnik, direktor TEŠ.

Nova sistemizacija delovnih mest in potrebna prenova plačnega sistema v TEŠ sta posledici dejstva, da so bile pogodbe o zaposlitvi v preteklosti podpisane v nasprotju s tarifnim delom tako podjetniške kot tudi panožne kolektivne pogodbe. Plače zaposlenih v TEŠ so po določilih nove, veljavne sistemizacije, danes skladne z veljavnimi predpisi v družbi, odpravljena pa so bila tudi plačna nesorazmerja v vodstvu družbe; širše vodstvo TEŠ si je plače znižalo za 25 – 27 odstotkov. Konec leta 2016 bo v družbi predvidoma lahko 339 zaposlenih.

Vse spremembe na področju reorganizacije v Termoelektrarni Šoštanj so potekale v okviru rednega socialnega dialoga z vsemi ključnimi deležniki, tako predstavniki sindikata kot sveta delavcev TEŠ.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

floater