Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ AKTIVNO SESTAVLJA NOVO POGODBO ZA DOBAVO TOPLOTNE ENERGIJE

TEŠ AKTIVNO SESTAVLJA NOVO POGODBO ZA DOBAVO TOPLOTNE ENERGIJE

Termoelektrarna Šoštanj nadaljuje pogovore o predlogu nove pogodbe o dobavi toplotne energije.

Na pogovorih o predlogu nove pogodbe za oskrbo Šaleške doline s toplotno energijo, ki so med Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) in Komunalnim podjetjem Velenje (KPV) potekali v sredo, 26. 8. 2015, so predstavniki TEŠ zagotovili, da bodo iskali najprimernejšo rešitev, ki bo še naprej zagotavljala zanesljivo dobavo toplotne energije vsem njenim porabnikom. Cena toplotne energije s strani KPV še ni dokončno potrjena. TEŠ ocenjuje, da je potrebno vsebinsko določiti nepredvidene zaustavitve bloka 6 in režime obratovanja v času tehnološke nadgradnje bloka 5 za zmanjšanje emisij NOx na zakonsko zahtevano raven.

Pogovori so potekali konstruktivno in naredili smo pomemben korak k uskladitvi besedila predloga nove pogodbe. Izmenjali smo tudi okvirne poglede glede ukrepov, ki jih bo potrebno izvesti v prihodnosti zaradi zagotovitve dobave toplotne energije industrijskim in gospodinjskim odjemalcem v Šaleški dolini.

Pogovori se bodo nadaljevali v prihodnjih tednih.

floater