Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ 6 – Seja nadzornega sveta

TEŠ 6 – Seja nadzornega sveta

V sredo, 14.7.2010, je potekala seja nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj. Na njej so predsednik nadzornega sveta mag. Djordje Žebeljan, predstavnik zaposlenih Termoelektrarne Šoštanj Franc Rosec,  vodja projekta TEŠ 6 Bojan Brešar, generalni direktor HSE Borut Meh, dr. Dean Besednjak, predsednik odbora za aktivni nadzor investicije v nadomestni blok 6, ter dr. Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), obravnavali poročilo o vodenju projekta gradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ, ki ga mora poslovodstvo HSE najkasneje jutri, 15.7.2010, dostaviti Vladi RS kot skupščini HSE. Poslovodstvo HSE se je odločilo, da poročilo predstavi nadzornemu svetu in poslovodstvu TEŠ in jim tako omogoči, da podata svoje komentarje k ugotovitvam in ukrepom.

Nadzorni svet TEŠ je z večino glasov sprejel dva sklepa, in sicer da se naj posredujejo ob poročilu tudi pripombe in dopolnitve poslovodstva TEŠ, hkrati pa se je odločil, da bo v naslednjih štirinajstih dneh ponovno sklicana seja nadzornega sveta, na kateri se bo na podlagi obravnave na vladi RS kot skupščine HSE in preučitve pripomb poslovodstva TEŠ obravnavala zaupnica poslovodstvu te družbe.

Dodatne informacije:

Služba komuniciranja HSE, 01 47 04 100, e: petja.rijavec@hse.si