Medijsko središče / Sporočila za javnost / TEŠ 6: POJASNILO ZA JAVNOST

TEŠ 6: POJASNILO ZA JAVNOST

Na Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) smo danes prejeli več vprašanj, povezanih s študijami, ki so bile izdelane kot podlaga za odločanje pri odobritvi finančnih virov TEŠ 6 in so bile dostavljene tudi vladi RS. V zvezi s tem podajamo naslednje pojasnilo:

Temeljna študija, povezana s projektom TEŠ 6, je »Skrbni pregled«, ki ga je opravila družba Pöyry, mednarodna svetovalska in inženiring družba, ki s 7.000 strokovnjaki posluje v približno petdesetih državah sveta. V skrbnem pregledu družba Pöyry ugotavlja, da investicija ustreza zahtevam t.i. BAT tehnologije (»Best Available Technology), torej tehnologije, ki se v svetu uporablja šele zadnjih nekaj let. Prav tako se v zaključkih študije ugotavlja, da je cena glavne tehnološke opreme za TEŠ 6 primerna in tržno primerljiva tudi po pogajanjih v obdobju do oktobra 2009, ko se je ta cena znižala.

Dalje študija družbe Pöyry potrjuje zaloge premoga v Premogovniku Velenje v višini 124,3 mio ton. Navaja tudi, da bi lahko v najslabšem primeru prišlo do primanjkljaja 10 mio ton, ki pa se lahko nadomesti z izkopavanji v Šoštanjskem polju ali z uvozom. Še enkrat pa poudarjamo, da v primeru zapiranja blokov v skladu s sklepom nadzornega sveta TEŠ, ko preide že konec leta 2014 blok 4 v hladno rezervo, blok 5 pa v letu 2015, pomanjkanja premoga ne more biti.

Ta študija je bila tudi ena ključnih pri odločanju EBRD, da pristopi k usklajevanju kreditnih pogojev, in je podlaga za odločitev upravnega odbora EBRD za dodelitev kredita v višini 200 mio € za projekt TEŠ 6. V nasprotnem primeru namreč EBRD k temu projektu ne bi pristopila.

TEŠ 6 tako ostaja strateški slovenski projekt. Njegova gradnja, ki hkrati predstavlja stroškovno najprimernejši scenarij postopnega zapiranja Premogovnika Velenje, pomeni proizvodno električne energije na zanesljiv, ekonomičen in, kljub mnogim pomislekom, okolju prijazen način ter pomemben doprinos k energetski neodvisnosti Slovenije.

Dodatne informacije:
Služba komuniciranja HSE, 01 47 04 100
www.hse.si
www.te-sostanj.si