Medijsko središče / Sporočila za javnost / TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE V LIKVIDACIJSKEM POSTOPKU

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE V LIKVIDACIJSKEM POSTOPKU

Skupščina Termoelektrarne Trbovlje (TET), ki jo sestavljata HSE in Faktor Banka, je na današnji seji sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije družbe TET. Skupščina je imenovala likvidacijskega upravitelja, in sicer odvetnika Luko Podjeda, ki bo v tridesetih dneh pripravil podroben načrt redne likvidacije. Ta bo vključeval tudi načrt presežnih delavcev ter možnosti dodatnih prezaposlitev. 

Skupščina TET je bila s sprejetjem sklepa o redni likvidaciji TET tako soglasna pri odločitvi za trboveljsko termoelektrarno ob predpostavki, da glede na srednjeročne projekcije cen električne energije in premoga TET brez subvencij ne more konkurenčno ponujati električne energije na trgu. Likvidacijski upravitelj bo definiral najboljše možnosti odprodaje nepotrebnega premoženja, skupaj s socialnimi partnerji iskal možnosti prezaposlitve delavcev ter vzpostavljal morebitne nove aktivnosti termoelektrarne. Za razliko od stečaja, ki bi bil za TET najslabša možna rešitev, likvidacijski postopek v določenem obsegu ohranja socialno varnost zaposlenih; njihovo število tako ostaja enako še dva meseca od pričetka postopka likvidacije. V tem času bodo vsi vključeni aktivno iskali rešitve presežnih delavcev, nadaljevale pa se bodo tudi določene aktivnosti TET, kot so nudenje storitev Zavodu za blagovne rezerve, nudenje terciarne rezerve za ELES ter vzdrževanje stikališča za ELES. TET-u bo omogočeno tudi zagotavljanje sistemskih storitev za sistemskega operaterja prenosnega omrežja (ELES) in vzdrževanje stikališča ELES.

Postopek likvidacije vključuje tudi dosledno spoštovanje vseh zavez in izvajanje ukrepov iz veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, ki se konkretno nanašajo na termoelektrarno.

V HSE so že dalj časa poudarjali, da je likvidacija najboljša rešitev za zaposlene in  oba lastnika, saj obratovanje termoelektrarne na obstoječih osnovah poslovanja prinaša izgubo,  podobno kot v primerljivih termo objektih v Evropi. V prihodnjih tednih in mesecih bodo s ciljem pomoči likvidacijskemu upravitelju, predvsem pa zaposlenim, aktivno sodelovali pri iskanju možnosti preprečevanja socialnih stisk zaposlenih. Tako so že pozvali slovenske energetske družbe k preučitvi možnosti zaposlitev delavcev TET. Glede na dosedanje odzive so v HSE optimistični, saj obstaja možnost prezaposlitve za približno štirideset delovnih mest. In končno, lastnik TET je še vedno odprt za vse potencialne, resne in realne ponudbe za nakup trboveljske Termoelektrarne, ki bi bil dolgoročno najboljša rešitev.

Služba komuniciranja HSE