Medijsko središče / Sporočila za javnost / TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE SPET POSLUJE KOT NORMALNA GOSPODARSKA DRUŽBA

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE SPET POSLUJE KOT NORMALNA GOSPODARSKA DRUŽBA

Termoelektrarne Trbovlje (TET), družba skupine HSE, ki je bila od decembra 2014 v likvidaciji, bo od 1. januarja 2018 znova poslovala kot normalna gospodarska družba. Glede na sklep upravljalca državnega premoženja SDH in splošne ocene Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) kot edinega družbenika, da je energetsko lokacijo na območju TET smiselno ohraniti  in nadgrajevati, se bo likvidacija trboveljske termoelektrarne s 1. januarjem 2018 prekinila.

Termoelektrarna Trbovlje se bo po novem imenovala HSE – Energetska družba Trbovlje d. o. o., vodil pa jo bo Ervin Renko. Družba bo skladno s sprejetim poslovnim načrtom skupine HSE za obdobje 2018 – 2020 nadaljevala z izvajanjem storitev skladiščenja naftnih derivatov v okviru obveznih državnih rezerv in sistemskih storitev v elektroenergetskem sistemu za leto 2018. Na energetski lokaciji bosta ohranjeni proizvodni enoti na tekoče gorivo, celotno  lokacijo   pa želi HSE ne le ohraniti, temveč tudi razvijati.

Predvidena je demontaža in razgradnja tehnoloških sklopov opreme zaustavljenega 125-megavatnega bloka ter vzdrževanje preostalih objektov in naprav. Tudi sama razgradnja opreme bo zahteven projekt, a odločitev, da se staro umika novemu, je nujna in potrebna tako z okoljskega kot varnostnega vidika. Nadaljevalo se bo tudi dezinvestiranje s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja in izvajanje ukrepov na zaprtem in rekultiviranem odlagališču pepela Prapretno.

HSE bo skupaj z novim vodstvom HSE – Energetske družbe Trbovlje v prihodnje intenzivno iskal nove razvojne možnosti in pri tem gradil na dialogu z lokalno skupnostjo. »Prepričan sem, da je lokacija trboveljske termoelektrarne priložnost za nove energetske projekte, med njimi tudi za inovativne, ki jih  v energetiko prinašajo sodobne tehnologije. Tako bo ta lokacija tudi v prihodnje ohranila energetski pomen,« poudarja Matjaž Marovt, generalni direktor HSE.

Na lokaciji trboveljske termoelektrarne za izvajanje predvidenih aktivnosti ostaja osemnajst redno zaposlenih delavcev. »Ena od prioritet ob hkratnem iskanju novih dejavnosti v širšem pomenu energetike bo tudi socialna varnost zaposlenih,« napoveduje Ervin Renko, novi direktor HSE – Energetske družbe Trbovlje. HSE kot največji proizvajalec električne energije v RS s preimenovanjem družbe jasno sporoča, da v okviru skupine HSE lokacija ostaja kot priložnost za nove in ekonomsko upravičljive projekte.

floater