Medijsko središče / Sporočila za javnost / TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ ZANESLJIVA TUDI V ČASU ZAOSTRENIH RAZMER NA EVROPSKIH TRGIH

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ ZANESLJIVA TUDI V ČASU ZAOSTRENIH RAZMER NA EVROPSKIH TRGIH

Termoelektrarna Šoštanj, družba skupine HSE, se tudi v trenutnih zaostrenih razmerah na evropskih trgih z električno energijo kaže kot ključen, zanesljiv in nepogrešljiv proizvodni vir električne energije. V prvih dveh mesecih leta 2022 sta peti in šesti blok TEŠ skupaj proizvedla 606 GWh električne energije, kar predstavlja skoraj 40 % celotne proizvedene električne energije v Sloveniji za to obdobje. Zanesljivost obratovanja bloka 6 je bila v tem obdobju na visoki ravni in primerljiva z zanesljivostjo v lanskem letu.

Ker se je razlika med ceno električne energije na veleprodajnem trgu in ceno emisijskih kuponov za naslednjih nekaj let dobave bistveno povečala, so se izboljšali tudi ekonomski pogoji za proizvodnjo električne energije iz TEŠ. Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor proizvodnje HSE, poudarja: »Proizvodnja električne energije iz šoštanjske termoelektrarne, tako kot seveda tudi v ostalih naših proizvodnih objektih, se bo sproti prilagajala razmeram na trgih energentov. Naš primarni cilj pri tem ostaja zagotoviti neprekinjeno proizvodnjo, s tem pa tudi zanesljivo oskrbo države z električno energijo in toploto, kar smo tudi doslej v celoti izpolnjevali.«

Ker se v skupini HSE zavedamo pomena neprekinjenega obratovanja in proizvodnje električne in toplotne energije za Republiko Slovenijo, pa smo glede na aktualna dogajanja v Evropi sprejeli tudi zaostrene varnostne ukrepe na področju kibernetske varnosti za zaščito poslovnih procesov in ključnih objektov skupine HSE.

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

floater