Medijsko središče / Sporočila za javnost / Svet delavcev ne podpira selitve sedeža HSE v Maribor

Svet delavcev ne podpira selitve sedeža HSE v Maribor

V četrtek, 7. maja je bila nujna seja Odbora za gospodarstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, katere edina točka je bila Preselitev sedeža Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. iz Ljubljane v Maribor, problematika obratovanja DEM d.o.o. ter Energetski koncept Slovenije.

Seje sta se, kot občana, brez možnosti komentiranja, saj Svet delavcev HSE vabila na sejo ni prejel, udeležila tudi predstavnika SD HSE, Boštjan Jančar in Vanja Živanić.

V razpravi so poslanci različno ocenjevali predlog o selitvi sedeža HSE, tudi glede na to, iz katere regije prihajajo. Na koncu so vladi predlagali, naj SDH v treh mesecih preuči, ali obstaja možnost selitve sedeža HSE v Maribor in v druge regije. Predsednik uprave SDH, Matej Pirc je sicer že na seji pojasnil, da bi bila selitev sedeža HSE v Maribor ekonomsko neupravičena.

Naj ob tem ponovno poudarimo, da Svet delavcev HSE selitve sedeža HSE v Maribor ne podpira.

Dodatne informacije: Svet delavcev HSE