Medijsko središče / Sporočila za javnost / Študija o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan

Študija o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan

Družba iz skupine HSE Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani naročila izdelavo študije o varnosti kopanja v reki Soči v Solkanu. Študijo o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan je izdelal doc. dr. Boro Štrumbelj. Družba SENG je študijo predala v nadaljnjo uporabo Mestni občini Nova Gorica, ki je po ZVU pristojna za predpisovanje posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami.

Študija je pokazala, da je Soča nepredvidljiva reka in že v osnovi nevarna za kopanje. Vsak pretok vode je glede na sposobnosti plavalca lahko življenjsko nevaren. Hkrati pa je v študiji izpostavljeno, da je sobivanje hidroelektrarne in kopalcev možno, ob vzpostavitvi določenih ukrepov, ki povečujejo varnost kopalcev. V študiji je nanizana vrsta ukrepov za povečanje varstva pred utopitvami, od vzpostavitve signalizacije, organizacije službe reševanja iz vode, postavitve varnostnih obročev in drugo.

Celotna vsebina študije se nahaja na povezavi.