Medijsko središče / Sporočila za javnost / Študija o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan

Študija o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan

Družba iz skupine HSE Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) je pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani naročila izdelavo študije o varnosti kopanja v reki Soči v Solkanu. Študijo o zagotavljanju varstva pred utopitvami na področju rekreacijskega centra Solkan je izdelal doc. dr. Boro Štrumbelj. Družba SENG je študijo predala v nadaljnjo uporabo Mestni občini Nova Gorica, ki je po ZVU pristojna za predpisovanje posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami.

Študija je pokazala, da je Soča nepredvidljiva reka in že v osnovi nevarna za kopanje. Vsak pretok vode je glede na sposobnosti plavalca lahko življenjsko nevaren. Hkrati pa je v študiji izpostavljeno, da je sobivanje hidroelektrarne in kopalcev možno, ob vzpostavitvi določenih ukrepov, ki povečujejo varnost kopalcev. V študiji je nanizana vrsta ukrepov za povečanje varstva pred utopitvami, od vzpostavitve signalizacije, organizacije službe reševanja iz vode, postavitve varnostnih obročev in drugo.

Celotna vsebina študije se nahaja na povezavi.

floater