Medijsko središče / Sporočila za javnost / STROKOVNJAKI NA TERENU, DEM IN PRI MS VABITA LJUDI K SODELOVANJU

STROKOVNJAKI NA TERENU, DEM IN PRI MS VABITA LJUDI K SODELOVANJU

Na podlagi Uredbe Vlade RS o podelitvi koncesije za energetsko izrabo reke Mure Dravskim elektrarnam Maribor, so v družbi pripravili program katerega cilj je preveriti možnosti energetske izrabe Mure v procesu prostorskega načrtovanja, z vključevanjem lokalnih skupnosti in tudi sosednje države, ter v skladu z direktivami EU ugotoviti stvarno možnost izgradnje objektov hidroelektrarn na Muri. Strokovnjaki, ki pripravljajo v prvem koraku strokovne podlage za študijo trajnostnega razvoja, v kateri bodo obravnavane omenjene teme, so te dni začeli z delom na terenu.
Podlage bodo obravnavale stanje na področju družbenega razvoja, področja narave, okolja in prostora, področja kmetijstva in gozdarstva ter gospodarstva v regiji. Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor (DEM), ki so program pripravili, si želijo čim širšega sodelovanja javnosti pri njem zato so v sodelovanju s Pomurskim razvojnim inštitutom Murska Sobota (PRI MS) pripravili posebne informacijske zloženke in informacijske točke, ki bodo zainteresiranim projekt podrobneje predstavile.
Zloženke bo moč najti na posebnih informacijskih točkah, ki bodo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi postavljene v vsaki občini, ki leži ob reki Muri ter nekaterih poslovalnicah pošte. Obiskovalci bodo lahko ob obisku točke vse do konca meseca julija neposredno oddali svoje pobude, predloge in vprašanja, ki bodo posredovani pripravljavcem strokovnih podlag.
Delo bodo v juniju in juliju izvajali tudi raziskovalci javnega mnenja, ki bodo ljudi na terenu ter po telefonu spraševali o mnenju glede izzivov, ki jih po njihovem mnenju prinaša tak projekt. Prvi nerevidirani podatki na podlagi katerih bodo strokovnjaki določili območja posegov s sprejemljivimi vplivi, ki bi jih investitor lahko še sprejel v okviru investicije ter bi zanj pomenile korak naprej k podpisu koncesijske pogodbe, bodo znani predvidoma konec avgusta.

Dodatne informacije:

Pomurski razvojni inštitut
dr. Darko Anželj, direktor
Slovenska ulica 43, Murska Sobota
tel., faks: 02/526 16 82
elektronska pošta: darko.anzelj@pri-ms.si

Dodatne informacije:

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Jana Miklavžina, tajništvo
Obrežna ulica 170, Maribor
tel.: 02 300 57 55, faks: 02 300 56 65
elektronska pošta: jana.miklavzina@dem.si

floater