Medijsko središče / Sporočila za javnost / Strateška konferenca HSE: odgovor na izzive, ki so pred slovenskim elektrogospodarstvom

Strateška konferenca HSE: odgovor na izzive, ki so pred slovenskim elektrogospodarstvom

Ljubljana

6. in 7. novembra 2003 je v Logarski dolini potekala strateška konferenca skupine HSE. Njen namen je bil določiti nabor projektov izgradnje novih proizvodnih zmogljivosti v slovenskem elektrogospodarstvu in vlogo skupine HSE pri njihovi realizaciji.

Strateška konferenca družb skupine HSE se je pričela z ugotovitvijo, da so danes za družbe, ki delujejo v elektrogospodarstvu, ključni trije dejavniki: podnebne spremembe, varna in zanesljiva dobava električne energije ter liberalizacija trga z električno energijo in posledično spremenjeni pogoji poslovanja. Dejstvo je, da se je na te spremembe potrebno odzvati s povečano proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, povečano učinkovitostjo proizvodnih zmogljivosti, povečano stopnjo rezervnih zmogljivosti, uravnoteženo strukturo proizvodnih virov ter tržno naravnanim managementom v skupini HSE.

V luči te ugotovitve so direktorji proizvodnih družb skupine HSE – Dravskih elektrarn
Maribor, Savskih elektrarn Ljubljana, Soških elektrarn Nova Gorica, Termoelektrarne Brestanica, Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje – v nadaljevanju konference predstavili strateške razvojne načrte svojih družb in možne programe vlaganj v nove proizvodne zmogljivosti. Skupaj je bilo predstavljenih enajst projektov, katerih upravičenost bo pred dokončnim izborom s strani lastnika potrdila še neodvisna mednarodna institucija. Hkrati pa teh enajst projektov pomeni osnovo za izdelavo strateškega načrta HSE, ki bo izdelan najkasneje v treh mesecih po sprejetju Nacionalnega energetskega programa.

Mag. Drago Fabijan, generalni direktor HSE, je ob zaključku prve strateške konference HSE izrazil zadovoljstvo:«Makroekonomski pogled na razvoj energetike v regiji, v kateri se nahaja Slovenija, kaže na pomembnost čimprejšnjega pričetka gradnje novih proizvodnih zmogljivosti, še posebej v luči dejstva, da je Slovenija postala velika neto uvoznica električne energije. Struktura virov tako v HSE kot v Sloveniji je sicer zelo dobra, zato jo moramo z novimi proizvodnimi objekti le še nadgrajevati in s tem omogočiti visoko fleksibilnost in prilagodljivost, ki jo trg električne energije zahteva. Prepričan sem, da smo sposobni kakovostno pripraviti in uresničiti takšen nabor projektov, ki bodo omogočili skupini HSE, da je tudi po vstopu Slovenije v EU vodilni ponudnik električne energije, ki bo zagotavljal varno in zanesljivo dobavo po konkurenčnih cenah.«

Minister za okolje prostor in energijo mag. Janez Kopač, ki se je udeležencem konference pridružil v petek, 7. novembra, je poudaril, da smo v obdobju, ko je nujno potrebno začeti nov investicijski cikel:«Prav zato sem zadovoljen, da je HSE organiziral strateško konferenco, saj je ta pravi odgovor na izzive, ki so pred skupino in pred slovenskim elektrogospodarstvom v naslednjem obdobju.«

floater