Medijsko središče / Sporočila za javnost / Storjen je bil pomemben korak naprej v izvajanju projekta TEŠ 6

Storjen je bil pomemben korak naprej v izvajanju projekta TEŠ 6

V Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) kot investitorju v izgradnjo nadomestnega bloka 6 in v HSE d.o.o. kot obvladujoči družbi smo zadovoljni nad današnjim zaključkom seje Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora RS. Odbor se je namreč do predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 mio €, ki ga TEŠ najame pri Evropski investicijski banki (EIB), opredelil pozitivno in določil besedilo predloga Zakona, o katerem bo odločal državni zbor. Takšna odločitev je bila posledica dejstva, da je investitor izpolnil pogoje, ki mu jih je 23. februarja letos naložila vlada Republike Slovenije, prav tako pa je dostavil vse zahtevane odgovore na vprašanja, zastavljena ob dveh obravnavah na Odboru Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

Današnja odločitev Odbora za finance in monetarno politiko je pomemben korak naprej v nadaljevanju projekta. »V TEŠ si ga bomo še naprej, tako kot minulo leto in pol, prizadevali voditi odgovorno, vsekakor pa bo izpeljan v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih, kot smo zagotovili tudi vladi RS in poslancem Državnega zbora,«poudarja mag. Simon Tot, direktor TEŠ, ki je v zadnjih mesecih skupaj s sodelavci vložil ogromno naporov  v pogajanja z dobaviteljem glavne tehnološke opreme ter ostalimi dobavitelji za znižanje vrednosti pogodb, povezanih s projektom. Termoenergetski objekt moči 600 MW bo Slovenijo, ko bo zgrajen, oskrboval kar s tretjino potrebne električne energije, ob znatno manjšem obremenjevanju okolja, kot bi to bilo, če bloka 6 ne bi zgradili in bi namesto tega obnovili obstoječi proizvodni enoti TEŠ. »Brez aktivnega vključevanja strokovnjakov iz HSE, Odbora za aktivni nadzor, nam preglednosti nad projektom ne bi uspelo izpeljati v takšni meri, kakor tudi ne zagotoviti zadostnih premostitvenih finančnih sredstev do danes,« je še dodal mag. Simon Tot.

V Holdingu Slovenske elektrarne poudarjajo, da je to pomemben korak na poti k izdaji poroštva, seveda pa bodo morali predlog zakona potrditi še poslanci v Državnem zboru. »Ta odločitev je za Skupino HSE pomembna predvsem zato, ker nam bo omogočila sproščanje finančnih sredstev za vlaganja v projekte proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. V mislih imam predvsem nadaljevanje projekta izgradnje HE na spodnji in srednji Savi ter začetek izvajanja gradnje ČHE Kozjak na Dravi. Bolj smelo pa bomo pristopili tudi k aktivnostim za začetek izgradnje HE na Muri«, je dejal generalni direktor HSE d.o.o. mag. Matjaž Janežič.

Dodatne informacije: Janja Štrigl; janja.strigl@te-sostanj.si