Medijsko središče / Sporočila za javnost / STANJE NA TURBINI TEŠ 6 JE POPOLNOMA BREZHIBNO, GOVORICE O NJENI OKVARI PA SO NERESNIČNE

STANJE NA TURBINI TEŠ 6 JE POPOLNOMA BREZHIBNO, GOVORICE O NJENI OKVARI PA SO NERESNIČNE

Odzivamo se na danes razširjene neresnične informacije o hudi okvari bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj, zaradi katere naj bi blok 6 obstal. Ta informacija ne drži in jo odločno zanikamo.

Do izpada kotla bloka 6 TEŠ je sicer prišlo v noči s 30. 11. na 1. 12. 2015, in sicer med izvajanjem testov zagotavljanja negativne minutne rezerve na bloku 6, ko je po ločitvi generatorja od omrežja, ko je moč bloka dosegla želeno vrednost  0 MW, prišlo do ugasnitve ognja zaradi delovanja zaščite kotla. Vzrok ugasnitve ognja je bil prenizek pretok pare skozi pregrevalnike kotla. Dosedanja analiza je pokazala, da je bil vzrok prenizkega pretoka  v nihanju tlaka kot posledica odpiranja in zapiranja visoko tlačne reducirne postaje. Pri poskusu ponovnega zagona bloka je bilo ugotovljeno nedelovanje zagonskega ventila. Posledično so bili zamujeni pogoji starta bloka brez zunanje oskrbe pare. Zaradi naštetega je bila sprejeta odločitev o zagonu bloka 4 TEŠ. Ta ima namreč za obratovanje veljavno okoljevarstveno dovoljenje (OVD) do konca leta 2015, v fazi pridobivanja pa je OVD za obdobje po 01. 01. 2016 na podlagi izjeme po IED direktivi. Prav tako je bila v obratovanje takoj dana plinska turbina PT51, s katero so v TEŠ do zagona bloka 4 zagotovili tudi cca. 51 MW toplotne moči za ogrevanje Šaleške doline.

Blok 6 TEŠ je bil ponovno sinhroniziran danes zjutraj. Občasno se pojavljajo motnje hidravlične regulacije odpiranja in zapiranja lopatic ventilatorja za odvod dimnih plinov iz kotla. Stvar se rešuje v sodelovanju z Alstomom v okviru zahtevka za odpravo napak v garancijskem obdobju. Motnja hidravlične regulacije ventilatorjev za odvod dimnih plinov iz kotla nima vpliva na doseganje želene moči, vpliva pa na fleksibilnost in s tem na zagotavljanje sekundarne regulacije

Stanje na turbini TEŠ 6 je popolnoma  brezhibno, govorice o njeni okvari pa so neresnične in poslovno škodljive. Obžalujemo, da jih mediji, ki jih širijo, niso najprej preverili pri pristojnih v HSE ali TEŠ.