Medijsko središče / Sporočila za javnost / SREČANJE PREDSTAVNIKOV HSE IN TET V ZNAMENJU POZITIVNIH DOGOVOROV

SREČANJE PREDSTAVNIKOV HSE IN TET V ZNAMENJU POZITIVNIH DOGOVOROV

V Trbovljah so se danes sestali dr. Jože Zagožen, generalni direktor, in dr. Milan Medved, namestnik generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne, Marko Agrež, direktor Termoelektrarne Trbovlje (TET), ki od leta 2007 posluje kot družba v okviru HSE, predstavniki vodstva in zaposlenih TET, člani nadzornega sveta TET ter podžupan občine Trbovlje.
Na srečanju so potekali dogovori o vprašanju prednostnega dispečiranja električne energije, proizvedene v TET, ter nadaljnjega obstoja in razvoja trboveljske termoelektrarne. Dr. Jože Zagožen, generalni direktor HSE, je zagotovil, da je lokacija TET dolgoročno energetsko pomembna tako za skupino HSE kot za oskrbo Slovenije z električno energijo. Seveda pa bo v okviru razvojnega koncepta potrebna temeljita prenova proizvodnega objekta zaradi izboljšanja izkoristkov v proizvodnem procesu in zagotovitve zanesljive oskrbe z energenti. Dr. Zagožen je izrazil prepričanje, da bodo strokovnjaki obeh družb našli rešitve, ki bodo zagotavljale razvoj TET in bodo sprejemljive tudi za zaposlene in lokalno skupnost. Največ pozornosti pa so sogovorniki namenili skupnemu nastopu na odprtem energetskem trgu in razvojnim načrtom.

floater