Medijsko središče / Sporočila za javnost / SOŠKE ELEKTRARNE PRAZNIJO AKUMULACIJSKO JEZERO HE PLAVE

SOŠKE ELEKTRARNE PRAZNIJO AKUMULACIJSKO JEZERO HE PLAVE

Izvajalci skladno z načrti nadaljujejo gradnjo vseh potrebnih objektov za prvo črpalno hidroelektrarno v Sloveniji – ČHE Avče.

Del gradbišča so ustrezne službe zaradi včerajšnjega žalostnega in za vse vpletene pretresljivega dogodka zapečatile. Na ostalih objektih se dela nadaljujejo. Pravkar je na vrsti odstranitev začasne pregrade, ki je bila potrebna za izgradnjo vtočno iztočnega objekta ČHE Avče. Prazno jezero bodo izkoristili tudi za čiščenje naplavin v celotnem akumulacijskem jezeru HE Plave.

Praznjenje akumulacijskega jezera HE Plave so začeli 10. septembra, po načrtih bo jezero prazno do začetka oktobra 2008. Praznjenje bo potekalo v skladu s Koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije. Kot pojasnjuje direktor Vladimir Gabrijelčič, Soške elektrarne Nova Gorica vlagajo velike napore v racionalno izkoriščanje obnovljivih virov energije, ki jih nato uporabljamo tako gospodinjstva kot poslovni objekti. Ob tem veliko skrb posvečajo sonaravnemu urejanju vodne infrastrukture, torej ohranjanju okolja in življenja v vodi. Skladno s temi načeli bo potekalo tudi praznjenje in odstranjevanje naplavin jezera HE Plave.

Za izgradnjo vtočno-iztočnega objekta ČHE Avče je bilo potrebno predhodno zgraditi začasno pregrado, ki se nahajala znotraj območja akumulacijskega jezera HE Plave. Kot pojasnjuje pomočnica direktorja za razvoj mag. Alida Rejec, je vtočno iztočni objekt zgrajen, v času praznega jezera pa bodo začasno ločno pregrado odstranili in vse ruševine očistili ter jih deponirali na urejeno stalno deponijo. Vsa dela izvajajo skladno z vsemi okoljskimi predpisi in skladno dobro prakso. Predvidoma bodo v začetku oktobra bazen HE Plave ponovno postopno napolnili do obratovalne kote.

floater