Medijsko središče / Sporočila za javnost / SODIŠČE BO PRESODILO ALI JE BILA STAVKA ZAKONITA

SODIŠČE BO PRESODILO ALI JE BILA STAVKA ZAKONITA

7. decembra  2010 je bil na pristojno delovno sodišče vložen predlog  za ugotovitev nezakonitosti stavke, ki jo je organiziral  podjetniški sindikat  TEŠ in je potekala v času od 12. 11. 2010 do 16. 11. 2010. Sodišče bo presojalo, ali je bila stavka izvedena skladno s kogentnimi (obveznimi oz. obvezujočimi) določbami Zakona o stavkah, Ustavo RS in mednarodnimi akti s tega področja.

Sodišče bo v postopku presojalo, ali so bile spoštovane procesne predpostavke za zakonitost izvedbe stavke kot jih določa Zakon o stavkah. Poleg tega bo sodišče presojalo, ali je stavkovne zahteve podjetniškega sindikata TEŠ sploh mogoče šteti za uresničevanje interesov s področja dela delavcev.

Kot  je  direktor TEŠ, mag. Simon Tot, že večkrat poudaril, je za delo gospodarskih družb nujno, da se spoštuje pravni red Republike Slovenije, kar mora biti tudi vodilo delovanja sindikatov. Poslovodstvo TEŠ  v omenjenem primeru pričakuje, da bo odločitev sodišča podala zavezujoče smernice za bodoče sindikalno delovanje.

Med vodstvom TEŠ in gospodom Sevčnikarjem ter gospodom Dolarjem je bilo v zadnjem času izvedenih že nekaj sestankov, na katerih je bila podana skupna namera in pripravljenost po korektnem sodelovanju.
Direktor TEŠ meni, da so naloge in aktivnosti, povezane z gradnjo bloka 6, ki so jih podprli tudi sindikati, izrednega pomena in morajo nemoteno potekati naprej.

V tem tednu so v podjetju že stekli intenzivni pogovori s sindikati in predstavniki zaposlenih, ki so se seznanili s programom direktorja TEŠ. Podrobno so jim bile predstavljene predvsem aktivnosti povezane z gradnjo nadomestnega bloka 6. Zato tudi ne razumemo, zakaj sindikati še vedno grozijo s splošno stavko v energetiki, saj so pogovori in skupne namere v smeri pozitivnega in korektnega sodelovanja že stekli, vrata direktorja TEŠ pa so za vse zaposlene TEŠ-a, ne le za predstavnike sindikata in sveta delavcev, vedno odprta.

Zaradi zgoraj navedenega in predvsem zaradi še ne izvedene sodne presoje o zakonitosti stavke, se je direktor TEŠ odločil, da tokrat izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi gospodu Branku Sevčnikarju ne poda, s prepričanjem, da bo sodišče presodilo v prid poslovodstva TEŠ, kar pa bo osnova in začetek jasne sodne prakse, ki bo omogočila vsem delodajalcem, da v morebitnih podobnih nezakonitih ravnanjih sindikata ali sindikalnih vodij, omogoči pravno podprto izredno odpoved zaposlitve.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.
Telefon: 03/8993 651
E-mail: 
Janja.Strigl@te-sostanj.si

floater