Medijsko središče / Sporočila za javnost / SODELUJEMO V POSPEŠEVANJU ZELENEGA PREHODA

SODELUJEMO V POSPEŠEVANJU ZELENEGA PREHODA

Evropska komisija je 18.5.2022 predstavila obsežen Akcijski načrt REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv ter pospešitev zelenega prehoda, ki temelji na varčevanju z energijo, diverzifikaciji virov in dobavnih poti, infrastrukturnih naložbah in reformah ter pospešenemu prehodu na obnovljive vire energije.

V skupini HSE še posebej pozdravljamo ambiciozne ukrepe na področju  pospešitve pridobivanja dovoljenj za OVE projekte, saj že več let opozarjamo, da so dolgotrajni in kompleksni postopki ena ključnih ovir za umeščanje OVE projektov v prostor. Komisija z novimi zakonskimi predlogi naslavlja več ključnih ovir, ki smo jih za hitrejšo implementacijo OVE identificirali v skupini HSE, izgradnjo elektrarn za proizvodnjo energije iz OVE pa postavlja nad ostale javne interese, dokler se ne doseže podnebna nevtralnost:

 1. Države morajo identificirati območja, potrebna za umestitev OVE projektov, ki jih je treba izvesti za doseganje zastavljenega nacionalnega OVE cilja.
  1. Prednost mora imeti večnamenska raba prostora, kot je sočasna proizvodnja OVE in pridelava hrane ali varovanje okolja.
  2. Postopek pridobivanja dovoljenj lahko traja največ 2 leti, za nadgradnje in manjše enote 1 leto.

 

 1. Znotraj teh območij morajo identificirati območja, ki so posebej primerna za umeščanje specifičnih OVE tehnologij (t. i. go-to območja) in kjer se ne predvideva negativnih učinkov na okolje.
  1. Prednost morajo imeti umetne in grajene površine – strehe, parkirišča, odlagališča, industrijska območja, premogovniki, umetna vodna telesa.
  2. Postopek pridobivanja dovoljenj lahko traja največ 1 leto, za nadgradnje in manjše enote 6 mesecev.

 

 1. Predpisani roki za izdajo dovoljenj vsebujejo tudi dovoljenje za priključitev na omrežje in okoljsko presojo.

 

 1. Države morajo v obdobju, dokler se ne doseže podnebna nevtralnost, zagotoviti, da so v postopku izdaje dovoljenj načrtovanje, izgradnja, obratovanje elektrarn za proizvodnjo energije iz OVE, njihove povezave na omrežje, povezano omrežje in hranilniki v prevladujočem javnem interesu in v interesu javnega zdravja in varnosti.

 

#repowereu

floater