Medijsko središče / Sporočila za javnost / SODELOVANJE SOŠKIH ELEKTRARN NOVA GORICA IN SALONITA ANHOVO NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

SODELOVANJE SOŠKIH ELEKTRARN NOVA GORICA IN SALONITA ANHOVO NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Predstavniki Soških elektrarn in Salonita Anhovo so sklenili dogovor o preučitvi možnosti za skupno sodelovanje na področju obnovljivih virov energije. Načrtujejo postavitev sončne elektrarne in tehnologije za proizvodnjo vodika.

»V družbi Soške elektrarne Nova Gorica, ki je eno od hčerinskih podjetij Holdinga slovenske elektrarne, smo specializirani za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vodnega vira. Prav v lanskem letu pa smo postavili prvo sončno elektrarno, in sicer na strehi strojnice male HE Hubelj. Veselimo se novih projektov na področju obnovljivih virov in pozdravljamo tovrstna sodelovanja z družbami v regiji,« je poudaril mag. Radovan Jereb, direktor Soških elektrarn Nova Gorica.

Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je ob tem povedal: »Naš strateški cilj je razogljičenje proizvodnje cementa in to vključuje uporabo energije iz obnovljivih virov – sončne energije in vodika, pridobljenega iz obnovljivih virov. Nedavno smo naznanili razvojne načrte, ki jih že uresničujemo in ob tem sklepamo strateška partnerstva s podjetji, ki imajo podobno vizijo v smeri zelenega prehoda.«

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE ZA BOLJŠO KAKOVOST OKOLJA IN ŽIVLJENJA

V Soških elektrarnah Nova Gorica, ki na celotnem povodju reke Soče upravljajo s kar devetindvajsetimi hidroenergetskimi objekti, sta odgovornost in spoštovanje narave prisotna na vseh področjih. Pri energetski izrabi vodnega potenciala Soče in porečja se vedno upoštevajo strogi okoljevarstveni vidiki ter vsa načela trajnostnega in sonaravnega razvoja, v do sedaj izvedenih projektih in investicijah pa načela večnamenskosti. Hidroelektrarne so namreč veliko več kot le proizvodni objekti – so hranilniki vode v sušnih obdobjih in zadrževalniki ob poplavah, akumulacije soških hidroelektrarn pa so zajetja za pitno vodo, ribogojnice in turistično rekreacijske površine. Od leta 2020 SENG proizvaja obnovljivo električno energijo tudi z izkoriščanjem sonca. Obratovati je namreč začela prva sončna elektrarna  v okviru družbe SENG. Preobrazba v nizkoogljično družbo je namreč mogoča le s premišljeno in trajnostno naravnano razvojno politiko.

 

Podpis pisma o nameri z družbo Salonit Anhovo glede skupnega sodelovanja na področju obnovljivih virov energije potrjuje zavezanost družbe SENG do odgovornega in okolju prijaznega delovanja. Umeščanje novih proizvodnih kapacitet za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov pa je pomemben korak k prehodu v nizkoogljično družbo.

 

Na naslovni fotografiji (z leve proti desni): mag. Marko Bahor (HSE), mag. Alida Rejec (SENG), mag. Radovan Jereb (direktor SENG), Julijan Fortunat (predsednik uprave Salonita Anhovo) in dr. Tomaž Vuk (član uprave Salonita Anhovo)

floater