Medijsko središče / Sporočila za javnost / Sodelovanje družbe Dravske elektrarne Maribor in Mestne občine Maribor pri projektih sonaravne večnamenske ureditve brežin reke Drave

Sodelovanje družbe Dravske elektrarne Maribor in Mestne občine Maribor pri projektih sonaravne večnamenske ureditve brežin reke Drave

Maribor, 18. junij 2021 – Okoljska in družbena odgovornost sta dve od temeljnih vrednot družbe Dravske elektrarne Maribor, največje proizvajalke električne energije iz obnovljivih virov (ki deluje kot del skupine HSE), ki jima sledimo pri upravljanju z obstoječimi zmogljivostmi in tistimi, ki jih še načrtujemo zgraditi. Od postavitve prve hidroelektrarne na slovenskem delu reke Drave naprej se zavedamo, da smo na reki gost, ki koristi njeno vodnatost za proizvodnjo električne energije, in da je naša dolžnost ter zaveza prihodnjim generacijam, da tako reko, kot obrečna področja ohranjamo v najprimernejši različici za sobivanje okolja, ljudi in proizvodnih objektov. Prav pri slednjem so se srečale poti Dravskih elektrarn Maribor in Mestne občine Maribor in rezultirale v projektih sonaravne večnamenske ureditve brežin reke Drave.

Smeli in celovito zastavljeni načrti Mestne občine Maribor glede ureditve obrečnih površin so nas povezali pri naslednjih dve projektih:

  • Sonaravna večnamenska ureditev brežin na levem bregu bazena hidroelektrarne Mariborski otok, ki je izhajala iz ciljev trajnostnega razvoja območja Brestrniškega jezera. Dravskim elektrarnam Maribor, kot izvajalcu del, je bilo naročeno, da naj ureditev vključuje ekološke funkcije jezera, krajnski in funkcionalni vidik ter poleg energetske rabe ter varstva narave upošteva tudi možnost izboljšanja turistične in športno-rekreativne rabe jezera.

Tako je na območju levega brega reke Drave, jugozahodno od nekdanjega motela Jezero v Brestrnici nastal »naravni amfiteater«, ki ga sestavlja devet osemnajstmetrskih klopi, namenjenih  postankom kolesarjev oziroma umirjenemu ogledu reke Drave in dogajanjem na njej (pri čemer velja še posebej izpostaviti aktivnosti Veslaškega kluba – katerega klubski prostori so v neposredni bližini – člani pa dosegajo vrhunske rezultate tako na domačih kot mednarodnih tekmovanjih.

  • Ureditev servisne poti med Meljem in Metavo. S ciljem sledenja razvoju novih dejavnosti, ne da bi bila okrnjena osnovna vodnogospodarska in energetska dejavnost, je družba Dravske elektrarne Maribor v letošnjem letu pristopila k izvedbi omenjene servisne poti, ki pa bo, z nadgradnjo in dodatno ureditvijo in označitvijo s strani Mestne občine Maribor, omogočala varno pot za kolesarje – kot del Dravske kolesarske poti – in pešce.

Ob tem je potrebno poudariti, da so brežine reke Drave skozi Maribor umetne tvorbe (zgrajene za potrebe delovanja hidroelektrarne Zlatoličje leta 1968) in je zaradi  pritiska  vode  vedno prisotna  možnost porušitve in s tem poplavna ogroženost okolice. Ravno zaradi zagotavljanja varnosti je potreben stalni nadzor nad stanjem brežin hidroenergetskega bazena, ki ga neprestano izvajajo strokovne službe Dravskih elektrarn Maribor. Z izvedeno omenjeno servisno potjo je nadgrajena varnost brežine, ki bo hkrati občanom in turistom omogočala uporabo poti za rekreacijo ali sproščen sprehod.

Omenjena izvedena projekta pa nista edina, pri katerih sodelujemo. Še v letošnjem letu bodo Dravske elektrarne Maribor nadaljevale z utrjevanjem in zaščito brežine na odseku Melje – Metava in na levem bregu Drave na lokaciji Lenta – od Studenške brvi do starega mostu, s čimer se bo omogočil začetek izvedbe del za projekt Dravska promenada. Prav tako se nadaljuje z urejanjem servisne poti na desnem bregu reke Drave (skozi Maribor), ki je z nekaj dodatnega vložka – vsaj za sedaj, pred začetkom del celovite prenove s strani občine – primernejši za pešce in kolesarje in lepši na pogled.

 

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor je ob tem povedal: »Osnovna dejavnost družbe Dravske elektrarne Maribor je varna in zanesljiva proizvodnja električne energije. V skladu s koncesijsko pogodbo za energetsko rabo reke Drave smo dolžni vzdrževati brežine reke, v kolikor pa jih lahko ob tem nadgradimo na način, da so lepše in koristnejše za občane in turiste, bomo to vedno, v kolikor bo le v naši moči, tudi storili. Zato izkoriščam priložnost in prosim uporabnike omenjenih površin, da jih ne uničujejo temveč le uporabljajo in na ta način vzdržujejo v dobro vseh.«

Župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič, je ob tem dejal: “Vesel sem izjemno dobrega sodelovanja med Dravskimi elektrarnami Maribor in Mestno občino Maribor. Za prizadevanja ureditve naše skupne okolice se zahvaljujem direktorju DEM in ekipama sodelavcev, ki so izvedli projekt sonaravnega amfiteatra ob Dravi, ki tvori preplet športno-rekreativnega in nenazadnje kulturi namenjenega prostora. Z Dravskimi elektrarnami dobro sodelujemo tudi na področju med Meljem in Metavo, kjer bo degradirano območje kmalu postalo prijetno za sprehajalce in kolesarje, ne smem pa pozabiti tudi na sodelovanje pri projektu ureditve nabrežja reke Drave med Sodnim in Vodnim stolpom na Lentu. Vse našteto je dober pokazatelj sodelovanja med gospodarstvom in lokalno skupnostjo.”

floater