Medijsko središče / Sporočila za javnost / SLOVENSKI IZVAJALCI IMAJO MOŽNOST SODELOVANJA PRI IZGRADNJI NADOMESTNEGA BLOKA 6 V VIŠINI VSAJ 246 MIO €

SLOVENSKI IZVAJALCI IMAJO MOŽNOST SODELOVANJA PRI IZGRADNJI NADOMESTNEGA BLOKA 6 V VIŠINI VSAJ 246 MIO €

V projekt izgradnje nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj je vključena vrsta slovenskih podjetij s področja gradbene operative in inženiringa. Potencial za domačo participacijo v projektu je že danes 21-odstoten.

Skupna vrednost  pogodbenih del projekta izgradnje nadomestnega bloka 6 je po tekočih cenah 1,174 mio €, pri čemer so že danes, ali pa še bodo, slovenski izvajalci vključeni z najmanj 21 odstotkov te vrednosti oziroma 246 mio €. Slovenska podjetja, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, so v projekt vključena od samega začetka, tako na glavnem pogonskem objektu (Primorje), pripravljalnih delih (RGP), upravni stavbi (Cigrad) kot pri gradnji razžveplalne naprave (konzorcij Rudis – Esotech – Doberšek) in hladilnega stolpa (Rudis).

»Pogajanja z Alstomom glede dodatne vključitve slovenskih podizvajalcev še potekajo in se lahko omenjeni potencial 21-odstotnega deleža še poveča. To pa v časih gospodarske in finančne krize, ki le počasi izzveneva, ni zanemarljiv podatek,« pojasnjuje mag. Simon Tot, direktor Termoelektrarne Šoštanj.

Seveda pa se morajo slovenska podjetja, ki se želijo vključiti v izgradnjo nadomestnega bloka 6, zavedati, da morajo njihove zmogljivosti zadostiti visokim standardom tehnološke zahtevnosti projekta. Ne želimo namreč, da se ponovi slaba izkušnja iz preteklosti, ko se je eno od slovenskih podjetij skupaj s partnerjem prijavilo na razpis Alstoma, ta partner pa ni imel ustrezne bonitete in ni ustrezal tehnološkim zahtevam. Zgodilo se je celo, da je slovenski ponudnik prepozno oddal ponudbo. Le podjetja, ki dosegajo ustrezne standarde, bodo lahko tudi v prihodnje kandidirala na razpisih, in to pod enakovrednimi pogoji kot ostala podjetja. Seveda pa bo pri tem pomemben dejavnik tudi cenovna konkurenčnost.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651
E-mail: [email protected]

floater