Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPŠČINA PREMOGOVNIKA VELENJE

SKUPŠČINA PREMOGOVNIKA VELENJE

Na 16. Skupščini Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 9. julija 2010, in so se je deležniki udeležili v 91.88 odstotkih, so obravnavali zahtevo nekaterih malih delničarjev, ki so želeli preveriti ustreznost prodajne cene premoga.

Na Skupščini so imenovali posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost poslov v zvezi s prodajo premoga Termoelektrarni Šoštanj oz. Holdingu Slovenske elektrarne. Revizor bo preveril ustreznost cene, po kateri je Premogovnik Velenje prodajal premog Termoelektrarni Šoštanj, gibanje cen električne energije in cen premoga v tem času ter ugotavljal morebitna razhajanja med gibanjem cen električne energije in cen premoga. Revizor ima tudi nalogo ugotoviti obseg morebitnega oškodovanje Premogovnika Velenje zaradi domnevno neustrezne prodajne cene premoga in obseg morebitnega okoriščanja Termoelektrarne Šoštanj ali krovne družbe HSE zaradi domnevno neustrezne prodajne cene premoga.

Revizor bo preveril zakonitost vodenja poslov, ki so povezani izključno s prodajo premoga.

Poslovanje Premogovnika Velenje je vseskozi zakonito, gospodarno in transparentno ter je ves čas podvrženo nadzoru lastnikov, neodvisnih revizorjev in podrejeno uravnoteženi skrbi za zaposlene, lastnike in poslovne partnerje ter poteka v skladu z računovodskimi standardi, kar s svojimi revizijskimi mnenji potrjuje tudi revizorska družba Deloitte.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi Premogovnika Velenje
051-638-154; 03-899-6-327

floater