Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPINA HSE Z DONACIJO PODPIRA RAZVOJ ŠPORTNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV

SKUPINA HSE Z DONACIJO PODPIRA RAZVOJ ŠPORTNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV

Predstavniki skupine HSE in Univerze v Mariboru so se danes srečali na krajši slovesnosti, na kateri je generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, Matjaž Marovt v imenu hčerinske družbe Dravskih elektrarn Maribor rektorju Univerze v Mariboru, prof. dr. Igorju Tičarju simbolično predal donacijo, in sicer nepremičnino Brodarskega društva Sidro in pripadajoče parcele v trajno last in posest.

Brodarsko društvo Sidro, ki združuje ljubitelje jadranja, veslanja in drugih športnih aktivnosti je bilo ustanovljeno leta 1950. Članom društva je skupna ljubezen do narave in slikovitega okolja Brestrniškega jezera, kjer se v neposredni bližini Maribora struga reke Drave razširi v akumulacijsko jezero hidroelektrarne Mariborski otok. Člani društva so aktivni v tekmovalnem jadranju, na področju rekreativnega jadranja in veslanja, obnove in vzdrževanja lastnih starodobnih in novodobnih plovil ter vzdrževanju okolja, narave, kulturne in tehnične dediščine in ne nazadnje vzgoje mladih športnikov, katerih večina so prav študentje različnih fakultet Univerze v Mariboru.

»Donacija utrjuje družbeno odgovorno ravnanje Dravskih elektrarn Maribor, ki so pomemben člen skupine HSE, ter kaže spoštljiv odnos do univerzitetnega znanja in znanosti, ki sta temeljni družbeni vrednoti. Cilj donacije je dodaten razvoj športne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru in širše, torej mlade populacije, ki bo na ta način pridobila novo, kakovostno in aktivno, možnost preživljanja prostega časa«, je ob predaji poudaril generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, Matjaž Marovt.

Direktor Dravskih elektrarn Maribor, mag. Viljem Pozeb pa je ob tem povedal,»Dravske elektrarne Maribor skozi vso, skoraj 70 letno zgodovino, upoštevamo pomen sožitja z naravo in okoljem. Zavedamo se, da s proizvodnjo energije posegamo v naravo, zato se trudimo, da tako naravi kot okolju v najširšem pomenu besede stopamo nasproti. Družba še posebej podpira organizacije, ki izvajajo aktivnosti in dogodke ob ali na reki Dravi, saj je prav ta z dejavnostjo družbe nerazdružljivo povezana. Glede na znan rek »na mladih svet stoji« pa še posebej radi podpremo aktivnosti, ki so namenjene mladim, morda nekoč tudi soustvarjalcem naše ali katere druge dejavnosti v mestu oziroma regiji.«

»Univerza v Mariboru se v okviru projekta Revitalizacije reke Drave in Mariborskega jezera aktivno vključuje v projekte ponovne oživitve reke Drave in njenega obrežja. S tem razlogom smo še posebej veseli donacije hčerinske družbe HSE Dravskih elektrarn Maribor, ki Univerzi v Mariboru predajajo v trajno last in posest nepremičnino Brodarskega društva Sidro in pripadajoče parcele. Tako ustvarjamo pogoje, da lahko nadaljujemo s svojim poslanstvom v smeri oživljanja življenja ob in na reki Dravi, obujanja vodnih športov in boljše izkoriščenosti naravnih potencialov našega mesta«, je ob tem poudaril rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor Tičar.

floater