Medijsko središče / Sporočila za javnost / Skupina HSE uspešna pri prehodu na 15-minutni časovni obračunski interval

Skupina HSE uspešna pri prehodu na 15-minutni časovni obračunski interval

Skupina Holding Slovenske elektrarne je v mesecu decembru 2020 prešla iz urnega na 15-minutni obračunski interval. Prilagoditev je bila potrebna zaradi pravil za delovanje trga z elektriko, v skupini HSE pa smo za cel mesec prehiteli skrajni zakonski rok za uveljavitev 15-minutnega obračunskega intervala.

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji, v vlogi trgovca pa nastopa v dvajsetih evropskih državah. Kot člani smo prisotni na vseh glavnih evropskih terminskih in dnevnih borzah z električno energijo, s porastom proizvodnje iz obnovljivih virov in razvojem pametnih omrežij pa v ospredje prihaja trgovanje znotraj dneva, kjer smo prisotni 24 ur na dan vse dni v tednu. S portfeljem prilagodljivih virov proizvodnje električne energije predstavljamo enega glavnih trgovcev znotraj dneva v jugovzhodni Evropi.

Za prehod na 15-minutni časovni obračunski interval je bilo potrebnih veliko priprav, obsežnih nadgradenj in prilagoditev aplikacij ter podatkovnih tokov. Konec leta 2019 smo zaključili s projektom nadgradnje Centra vodenja HSE, kar nam je omogočilo planiranje in izvajanje obratovanja na 15-minutnem obračunskem intervalu. Prilagoditve so bile izvedene tudi v preostalih centrih vodenja skupine HSE, prilagoditev aplikacije za izdelavo voznih redov električne energije in aplikacije za nudenje sistemskih storitev.

Obsežna nadgradnja in prilagoditev je kljub okoliščinam, povezanim z epidemijo Covid-19, potekala brez težav. Prehod je bil brez težav izveden v samo enem dnevu.

Vodja sektorja proizvodnje HSE dr. Matjaž Eberlinc je po uspešno izvedenem prehodu optimističen. Napoveduje: »Tudi v prihodnje nam izzivov v skupini HSE  ne bo zmanjkalo. Kot opažamo, se nadaljuje trend krajšanja časovne resolucije produktov ter časa med zakupom in pričetkom aktivacije produkta.«

floater