Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPINA HSE POZDRAVLJA DOGOVOR O REFORMI SISTEMA EU ETS PO LETU 2020

SKUPINA HSE POZDRAVLJA DOGOVOR O REFORMI SISTEMA EU ETS PO LETU 2020

Skupina HSE pozdravlja začasni dogovor, ki so ga v zgodnjih četrtkovih urah, 9. novembra 2017, dosegli pogajalci o reformi Sistema EU za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (EU ETS). Menimo, da bo dogovor, v kolikor bo v taki obliki tudi dokončno potrjen s strani so-zakonodajalcev Evropskega parlamenta in Sveta EU, okrepil vlogo sistema EU ETS, ki ga v skupini HSE razumemo kot temelj podnebne politike EU. Reforma sistema za obdobje po letu 2020 bo tako lahko vzpostavila ceno ogljika, ki bo ustrezno prispevala k doseganju energetsko-podnebnih ciljev EU.

V skupini HSE smo ves čas podpirali ambiciozno reformo sistema EU ETS, zato nas veseli, da so pogajalci uspeli doseči dogovor o podvojitvi vnosa v rezervo za stabilnost trga ter dogovor o možnosti anuliranja presežnih kuponov, kar bo omogočilo učinkovite cenovne in investicijske signale ter zagotovilo dolgoročno predvidljivost sistema za investitorje. Predlagane reforme pomenijo spodbudo za zmanjševanje emisij CO2, izboljšanje energetske učinkovitosti, investicije v nizkoogljične tehnologije ter vzpostavitev jasne in kredibilne cene ogljika.

V skupini HSE smo se zavzemali tudi za povišanje letnega linearnega faktorja zmanjševanja skupne količine pravic od leta 2021 dalje na 2,4%, kar pa ostaja za pogajalce prevelik izziv, saj so se lahko dogovorili le o faktorju v višini 2,2%. Za doseganje ciljev Pariškega podnebnega sporazuma bo zato ambiciozna reforma ukrepov za doseganje podnebno energetskih ciljev zimskega svežnja še toliko bolj pomembna.

Ustreznejša cena ogljika bo na nacionalni ravni pomenila višja sredstva za financiranje namenov, za katere so predvideni prihodki, pridobljeni s prodajo kuponov, ki se stekajo v Podnebni sklad – predvsem imamo v mislih  financiranje razvoja obnovljivih virov energije in drugih tehnologij, ki prispevajo k dekarbonizaciji gospodarstva.